Aktualizováno 26.2.2018

Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava

Multifunkční budova III, IV (Trident a Viva) Vědecko-technologického parku Ostrava

Ve Vědecko-technologickém parku města Ostravy byl v roce 2015 dokončen investiční projekt výstavby Multifunkční budovy III a IV (Trident a Viva). Tyto objekty slouží jako podnikatelské inkubátory pro malé a střední podniky k rozvoji inovativního podnikání. V rámci multifunkční budovy III bylo nově vybudováno 2794,3 m2 využitelných ploch a v rámci multifunkční budovy IV bylo nově vybudováno 2503,5 m2 využitelných ploch.

Projekt byl spolufinancován z prostředků EU 2007 – 2013, Operačního programu Podnikání a inovace, programu Prosperita. Poskytovatelem dotace bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).

 

Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava
Celkové náklady 381,6 mil. Kč bez DPH
Výše dotace 281,7 mil. Kč bez DPH
Poskytovatel dotace Ministerstvo průmyslu a obchodu Prioritní osa Operačního programu podnikání a inovace, Oblast podpory Prosperita
Dodavatel/Zhotovitel Skanska a.s.
Termín realizace/ukončení 08/2013 – 06/2015
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo 5.1 PP04/019