Přeskočit na obsah
V rámci projektu bude zakoupeno vybavení stravovacího provozu a prádelny pro centrum Čtyřlístek určeného pro osoby se zdravotním postižením.

Současné vybavení je zastaralé a za hranicí jeho životnosti. Pořízením nového vybavení dojde ke snížení provozních nákladů (energie, opravy) a dojde ke zlepšení kvality stravování (příprava a uchování jídla).

Modernizace bude probíhat bez stavebních úprav, konkrétně se bude jednat o zajištění technologického vybavení, vč. provedení instalace a zaškolení. Strava bude zajišťována celkem pro 140 klientů, konkrétně se bude jednat o klienty z Domova Barevný svět, Domova na Liščině, Domova Hladnovská, Chráněného bydlení Čtyřlístek a Centra pracovní činnosti.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 013 310.

Vybavení prádelny je určeno pro klienty v pobytových službách organizace, tedy pro 220 klientů z Domova Barevný svět, Domova na Liščině, Domova Jandova, Domova Hladnovská, Chráněného bydlení Čtyřlístek, Chráněného bydlení Třebovice a Domova Třebovice.

Modernizace umožní navýšit kapacity stravovacích provozů i prádelny, pokud to bude situace vyžadovat, např. zajištění stravy pro klienty jiné organizace. Realizace projektu přispěje k vyšší efektivnosti práce ve stravovacích provozech a prádelny. Zároveň pořízené vybavení povede ke zlepšení současných služeb organizace a naplňování základních parametrů služeb organizace (zajištění stravy a zajištění praní prádla).

Celkové náklady2 642 838,80 Kč vč. DPH
Výše dotace1 982 129,10 Kč vč. DPH
Poskytovatel dotaceMinisterstvo práce a sociálních věcí
Dodavatel/ZhotovitelMONTYCON gastro, s.r.o.; Alliance Laundry CE s.r.o.
Termín realizace/ukončení01/2023–5/2023
Nositel projektuStatutární město Ostrava
Registrační čísloIdentifikační číslo EDS – 013D313008004

Partneři projektu

https://fajnova.cz/projekt/modernizace-vybaveni-stravovacich-provozu-a-pradelny-ctyrlistek