Přeskočit na obsah
Město Ostrava vybuduje poblíž areálu IVC Ostrava-Zábřeh areál pro vzdělávání a praktickou přípravu dětí, kde se naučí reagovat na krizové situace a dozvědí se o prevenci.

Součástí městečka bude 12 objektů s tematickou náplní – hasičský, policejní, záchranářský, mimořádných událostí, objekt vjemů, životního prostředí, jedovatá zahrada, jezírko, lanové centrum, domov, altán a horolezecká stěna.

V Moravskoslezském kraji zcela chybí komplexní a kvalitní systém pro vzdělávání a praktickou přípravu dětí a mládeže ve zmíněných oblastech. Projekt Městečko bezpečí vytvoří podmínky pro systematickou spolupráci záchranářů a pedagogů při preventivně výchovné činnosti dětí a mládeže. Jedním z hlavních důvodů vzniku areálu je zvýšení informovanosti veřejnosti v oblasti běžných rizik spojených s každodenním životem i mimořádných a krizových událostí.

V Městečku bezpečí bude denní program zajišťovat šest až osm lektorů a ročně se na něm bude podílet dalších přibližně 50 externistů z řad profesionálních složek IZS a dalších organizací, které se věnují preventivně vzdělávací činnosti.

V České republice existuje zatím jeden stejně zaměřený areál, a to Centrum zdraví a bezpečí – Svět záchranářů v Karlových Varech. Provozuje jej Asociace Záchranný kruh. Jeho průměrná denní návštěvnost je zhruba sto osob.

Předpokládá se, že investiční náklady na realizaci Městečka bezpečí dosáhnou zhruba 100 milionů korun. Jedná se o spoluúčasti Moravskoslezského kraje a evropských dotacích.

Generálním partnerem projektu je společnost Ingka Centres Česká republika s.r.o., provozovatel nákupního centra Avion Shopping Park Ostrava.

Vítězem veřejné zakázky, jejímž předmětem bylo vypracování projektových podkladů a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby, se stala společnost Projektstudio EUCZ, s.r.o. Stavba by měla být dokončena v roce 2024.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2018 Záměr ikona I
2019 Příprava ikona I
2022 Realizace ikona I
2024 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Moravskoslezský kraj
  • Ingka Centres Česká republika s.r.o. generální partner projektu
  • Projektstudio EUCZ, s.r.o. projekt

Garanti

  • Moravskoslezský kraj

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/mestecko-bezpeci