Aktualizováno 5.4.2022

Městečko bezpečí

2018
Záměr
2019
Příprava
»
2022
Realizace
2024
Dokončeno

Místo, kde děti získají důležité znalosti a dovednosti

Město Ostrava vybuduje poblíž areálu IVC Ostrava-Zábřeh areál pro vzdělávání a praktickou přípravu dětí, kde se naučí reagovat na krizové situace a dozvědí se o prevenci.
Součástí městečka bude 12 objektů s tematickou náplní – hasičský, policejní, záchranářský, mimořádných událostí, objekt vjemů, životního prostředí, jedovatá zahrada, jezírko, lanové centrum, domov, altán a horolezecká stěna.

V Moravskoslezském kraji zcela chybí komplexní a kvalitní systém pro vzdělávání a praktickou přípravu dětí a mládeže ve zmíněných oblastech. Projekt Městečko bezpečí vytvoří podmínky pro systematickou spolupráci záchranářů a pedagogů při preventivně výchovné činnosti dětí a mládeže nebo také organizovaných skupin veřejnosti týkajících se zdraví a bezpečnosti, vzájemné pomoci. Jedním z hlavních důvodů vzniku areálu je zvýšení bezpečnosti, informovanosti a připravenosti veřejnosti v oblasti běžných rizik spojených s každodenním životem i mimořádných a krizových událostí, a s tím související eliminace ztrát na zdraví, životech, životním prostředí a majetku.

Projekt je určen žákům mateřských, základních a středních škol, pedagogům, obyvatelům města a kraje, příslušníkům a zaměstnancům složek Integrovaného záchranného systému, představitelům veřejné správy a subjektům zabývajícím se prevencí.

V Městečku bezpečí bude denní program zajišťovat šest až osm lektorů a ročně se na něm bude podílet dalších přibližně 50 externistů z řad profesionálních složek IZS a dalších organizací, které se věnují preventivně vzdělávací činnosti.

logo„Městečko bezpečí je naprosto zásadní preventivní projekt v oblasti ochrany obyvatelstva a přípravy občanů na rozličné mimořádné situace, se kterými se setkávají jak v běžném životě, ale nakonec i při vyhlášení krizových stavů. Rozhodujícím prvkem, který je historicky nosný pro město, ale nyní i pro celý náš kraj, je integrace problematiky pod „jednu střechu“, což se týká nejen složek IZS, ale i města, Ikea, Avion Shopping Parku a všech dalších partnerů. Tato skutečnost svědčí o výjimečné spolupráci na poli bezpečnosti a ochrany obyvatel ve městě Ostrava,“ říká o projektu ředitel krajského Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček.

V České republice existuje zatím jeden stejně zaměřený areál, a to Centrum zdraví a bezpečí – Svět záchranářů v Karlových Varech. Provozuje jej Asociace Záchranný kruh. Jeho průměrná denní návštěvnost je zhruba sto osob.

Předpokládá se, že investiční náklady na realizaci Městečka bezpečí dosáhnou zhruba 100 milionů korun. Město Ostrava se s žádostí o spolufinancování projektu obrátí na Moravskoslezský kraj a pokusí se získat státní a evropské dotace.

Generálním partnerem projektu je společnost Ingka Centres Česká republika s.r.o., provozovatel nákupního centra Avion Shopping Park Ostrava.

Vítězem veřejné zakázky, jejímž předmětem bylo vypracování projektových podkladů a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby, se stala společnost Projektstudio EUCZ, s.r.o. Stavba by měla být dokončena v roce 2024.

 

 

 

FOTOGALERIE