Přeskočit na obsah
Město Ostrava společně s Moravskoslezským krajem vybuduje poblíž areálu IVC Ostrava-Zábřeh areál pro vzdělávání a praktickou přípravu dětí, kde se naučí reagovat na krizové situace a dozvědí se o prevenci.

Součástí městečka bude 16 objektů s tematickou náplní – objekt hasičský, policejní, záchranářský, mimořádných událostí, objekt vjemů, životního prostředí, IZS, IBC + média, jedovatá zahrada, jezírko, lanové centrum, domov, altán a horolezecká stěna.

V Moravskoslezském kraji (MSK) zcela chybí komplexní a kvalitní systém pro vzdělávání a praktickou přípravu dětí a mládeže ve zmíněných oblastech. Projekt Městečko bezpečí vytvoří podmínky pro systematickou spolupráci záchranářů a pedagogů při preventivně výchovné činnosti dětí a mládeže. Jedním z hlavních důvodů vzniku areálu je zvýšení informovanosti veřejnosti v oblasti běžných rizik spojených s každodenním životem i mimořádných a krizových událostí.

V Městečku bezpečí bude denní program zajišťovat šest až osm lektorů a ročně se na něm bude podílet dalších přibližně 50 externistů z řad profesionálních složek IZS a dalších organizací, které se věnují preventivně vzdělávací činnosti.

V České republice existuje zatím jeden stejně zaměřený areál, a to Centrum zdraví a bezpečí – Svět záchranářů v Karlových Varech. Provozuje jej Asociace Záchranný kruh. Jeho průměrná denní návštěvnost je zhruba sto osob.

Vítězem veřejné zakázky, jejímž předmětem bylo vypracování projektových podkladů a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby, se stala společnost Projektstudio EUCZ, s.r.o. Zpracování projektové dokumentace stavby zajistilo statutární město Ostrava (SMO), které od MSK získalo na její zpracování účelovou dotaci ve výši 3 mil. Kč.

V současné době jsou zpracovány všechny stupně projektové dokumentace a je připravována veřejná zakázka na realizaci stavby.

Samotnou realizaci stavby bude zajišťovat MSK z důvodu možnosti čerpání financí z evropských zdrojů a to primárně v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Vlivem podmínek IROP, ohledně oprávněných žadatelů o podporu z Evropské unie, kdy obce/města zde nejsou uvedena, je nutné, aby se budoucím stavebníkem, investorem a oprávněným žadatelem v IROP stal MSK.

SMO nadále zůstane partnerem projektu, který se bude spolupodílet na přípravě a realizaci stavby, na spolufinancování neuznatelných nákladů stavby a také na spolufinancování následného provozu areálu.

Předpokládá se, že celkové investiční náklady na realizaci Městečka bezpečí dosáhnou zhruba 176 milionů korun. Stavba bude primárně financována z evropských dotací za  spoluúčasti SMO a Moravskoslezského kraje.

Generálním partnerem projektu je společnost Ingka Centres Česká republika s.r.o., provozovatel nákupního centra Avion Shopping Park Ostrava.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2018 Záměr ikona I
2019 Příprava ikona I
2024 Realizace ikona I
2026 Dokončeno ikona I

Partneři projektu

Zpracovatelé

  • Moravskoslezský kraj
  • Ingka Centres Česká republika s.r.o. generální partner projektu
  • Projektstudio EUCZ, s.r.o. projekt

Garanti

  • Moravskoslezský kraj

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/mestecko-bezpeci