Aktualizováno 18.1.2018

Komunitní centrum Ostrava – Duhový dům

Jedná se o moderní zařízení pro těžce tělesně postižené spoluobčany, které nabízí řadu komplexních služeb, mezi které patří nejen denní stacionář včetně fyzioterapie, odlehčovací služby a domov pro osoby se zdravotním postižením, ale také tělocvičnu, chráněné dílny, školu a prostory k zábavě, nebo atrium s možností posezení a relaxace. Duhový dům má kapacitu domova pro 18 osob plus odlehčovací službu (dočasný domov) pro 6 osob. Kapacita denního stacionáře je 54 osob.

Informace o provozu zde.

Komunitní centrum Ostrava – Duhový dům
Celkové náklady 98,5 mil. Kč
Výše dotace 44,5 mil. Kč (projekt není finančně ukončen)
Poskytovatel dotace ROP Moravskoslezsko, Výzva Prioritní osa: Podpora prosperity regionu, Oblast podpory: Infrastruktura veřejných služeb
Dodavatel/Zhotovitel ALPINE Bau CZ, s. r. o.
Termín realizace/ukončení 8/2011 – 3/2013
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/15.00972