Publikováno 25.2.2019

Energetické úspory v areálu MNO

Část I

Předmětem projektu je zateplení obálky a výměna otvorových výplní u dvou budov v areálu Městské nemocnice Ostrava:

  • Lékařská pohotovostní služba a autodílny MNO
  • Centrální sklad/sklad oddělení zásobování

Cílem projektu je dosáhnout snížení energetické náročnosti předmětných budov prostřednictvím zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí tvořících jejich obálku. V důsledku realizace projektu se očekává snížení konečné spotřeby energie o 43 %, což činí 1556 GJ/rok (z toho 938 GJ/rok pro budovu LPS a autodílny; 618 GJ/rok pro budovu Centrální sklad).

Projekt je realizován s finanční podporou EU z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí – prioritní osa 5 Energetické úspory  (viz níže podrobné informace).

O Operačním programu Životní prostředí.


Energetické úspory v areálu MNO
Celkové náklady47 478 tis. Kč vč. DPH
Výše dotaceEU 40 % způsob. výdajů = 15 519 tis. Kč vč. DPH
Poskytovatel dotaceOPŽP (Operační program Životní prostředí)
Dodavatel/ZhotovitelSTASEKO PLUS s.r.o.
Termín realizace/ukončení09/2018 – 06/2019
Nositel projektuStatutární město Ostrava, magistrát
Registrační čísloCZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005189
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram