Přeskočit na obsah
Předmětem projektu je zateplení budov a výměna otvorových výplní u dvou budov v areálu Městské nemocnice Ostrava: Lékařská pohotovostní služba a autodílny MNO a Centrální sklad/sklad oddělení zásobování.

Projektem bylo dosaženo snížení energetické náročnosti předmětných budov prostřednictvím zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí tvořících jejich obálku. V důsledku realizace projektu se očekává snížení konečné spotřeby energie o 43 %, což činí 1556 GJ/rok (z toho 938 GJ/rok pro budovu LPS a autodílny; 618 GJ/rok pro budovu Centrální sklad).

Na projekt navazují další rekonstrukce řešící zateplení a energetické úspory dalších budov v areálu MNO. Tyto úpravy jsou součástí generelu oprav od roku 2017-2030 řešící projekt Rekonstrukce a modernizace Městské nemocnice Ostrava.

Projekt byl realizován s finanční podporou EU z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí – prioritní osa 5 Energetické úspory.

Energetické úspory v areálu MNO
Celkové náklady47 478 tis. Kč vč. DPH
Výše dotaceEU 40 % způsob. výdajů = 15 519 tis. Kč vč. DPH
Poskytovatel dotaceOPŽP (Operační program Životní prostředí)
Dodavatel/ZhotovitelSTASEKO PLUS s.r.o.
Termín realizace/ukončení09/2018 – 06/2019
Nositel projektuStatutární město Ostrava
Registrační čísloCZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005189

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2016 Záměr ikona I
2018 Realizace ikona I
2019 Dokončeno ikona I

Partneři projektu

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava
  • Městská nemocnice Ostrava

Garanti

  • Břetislav Riger náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/energeticke-uspory-v-arealu-mno