Přeskočit na obsah
Předmětem projektu jsou stavební úpravy stávajícího objektu stravovacích provozů v areálu Městské nemocnice Ostrava. Projekt zahrnuje zateplení obálky a výměnu otvorových výplní u části objektu stravovacích provozů, dále opravu fasády dilatačního celku - vjezd a přetěsnění světlíku.

Cílem projektu je dosáhnout snížení energetické náročnosti předmětné budovy prostřednictvím zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí tvořících její obálku. V důsledku realizace projektu se očekává snížení konečné spotřeby energie o 49 %, což činí 240 GJ/rok.

Projekt je realizován s finanční podporou EU z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí – prioritní osa 5 Energetické úspory (viz níže podrobné informace).

Více informací o Operačním programu Životní prostředí naleznete na https://www.opzp.cz/

Energetické úspory MNO – zateplení objektu stravovacích provozů
Celkové náklady9 491 tis. Kč vč. DPH
Výše dotaceEU 40 % způsob. výdajů = 2 467 tis. Kč vč. DPH
Poskytovatel dotaceOPŽP (Operační program Životní prostředí)
Dodavatel/ZhotovitelSTASEKO PLUS s.r.o.
Termín realizace/ukončení06/2020 – 12/2020
Nositel projektuStatutární město Ostrava, magistrát
Registrační čísloCZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011501

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2018 Záměr ikona I
2019 Příprava ikona I
2020 Realizace ikona I
2020 Dokončeno ikona I

Partneři projektu

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava
  • Městská nemocnice Ostrava

Garanti

  • Břetislav Riger náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/energeticke-uspory-mno-zatepleni-objektu-stravovacich-provozu