Aktualizováno 11.3.2021

Energetické úspory MNO – zateplení objektu stravovacích provozů

2018
Záměr
2019
Příprava
2020
Realizace
2020
Dokončeno

Předmětem projektu jsou stavební úpravy stávajícího objektu stravovacích provozů v areálu Městské nemocnice Ostrava. Projekt zahrnuje zateplení obálky a výměnu otvorových výplní u části objektu stravovacích provozů, dále opravu fasády dilatačního celku – vjezd a přetěsnění světlíku.

Cílem projektu je dosáhnout snížení energetické náročnosti předmětné budovy prostřednictvím zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí tvořících její obálku. V důsledku realizace projektu se očekává snížení konečné spotřeby energie o 49 %, což činí 240 GJ/rok.

Projekt je realizován s finanční podporou EU z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí – prioritní osa 5 Energetické úspory (viz níže podrobné informace).

Více informací o Operačním programu Životní prostředí naleznete na https://www.opzp.cz/

logo fondy EU

Energetické úspory MNO – zateplení objektu stravovacích provozů
Celkové náklady 9 491 tis. Kč vč. DPH
Výše dotace EU 40 % způsob. výdajů = 2 467 tis. Kč vč. DPH
Poskytovatel dotace OPŽP (Operační program Životní prostředí)
Dodavatel/Zhotovitel STASEKO PLUS s.r.o.
Termín realizace/ukončení 06/2020 – 12/2020
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011501