Aktualizováno 12.3.2021

Energetické úspory LDN Ostrava – Radvanice

2016
Záměr
Příprava
2018
Realizace
2019
Dokončeno

Předmětem projektu bylo zateplení obvodového pláště, výměna oken a dveří, oprava balkónů celé budovy a kompletní rekonstrukce energetického hospodářství v areálu Léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) a domu sociálních služeb v Radvanicích.

V rámci stavebních úprav prošla kompletní modernizací již technicky nevyhovující a výkonově předimenzované plynová kotelna, ve které jsou tři nové kondenzační plynové kotle. Rekonstruovaný byl také přívod plynu, odvod spalin, instalovány jsou nové napojovací uzly pro vytápění všech čtyř pavilonů v areálu. Nová je elektroinstalace i zařízení pro ohřev vody včetně ochranné dezinfekce systému teplé vody. Celé energetické hospodářství je nyní řízeno a monitorováno novým počítačovým systém. Rekonstrukci energetického hospodářství realizovala firma I.G.B. Holding.

Modernizace objektů probíhala za plného provozu zhruba tři čtvrtě roku. Kromě zvýšení komfortu pacientů v oblasti nemocniční péče se podařilo významně zlepšit i prostředí pro pacienty, klienty a v neposlední řadě i pro personál v zařízení, zajišťující potřebnou následnou péči..

Areál LDN

Radvanický odborný léčebný ústav zajišťuje komplexní péči o pacienty v oboru geriatrie. Disponuje 124 lůžky ve třílůžkových, dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích rozdělených do čtyř stanic, které jsou smíšené. Veškeré přístupy jsou bezbariérové. Péči v LDN poskytuje šest lékařů a 70 nelékařských zdravotnických pracovníků. V areálu sídlí také Dům sociálních služeb. I jeho tři stanice s 66 lůžky prošly modernizací. O klienty se v objektu stará 43 nelékařských zdravotnických pracovníků.

Předválečné soukromé sanatorium v Radvanicích bylo přiděleno nemocnici v roce 1958 k umístění plicního oddělení. V roce 1976 v něm vznikla LDN. V roce 1996 zahájil provoz nový lůžkový pavilon LDN Radvanice (124 lůžek), který funguje dodnes. Původní budova LDN s 66 lůžky se rekonstruovala v roce 1998. V roce 2007 došlo k rozdělení a vznikl nově Dům sociálních služeb, který poskytuje pobytovou sociální službu po dobu, než se klient může vrátit do domácího ošetřování, či přejít na jiný druh služeb. Obě budovy jsou propojeny stavebním krčkem.

Projekt Energetické úspory LDN Ostrava – Radvanice byl financován z Fondu pro rozvoj MNO. Z celkové částky téměř 60 milionů korun má být pokryta z prostředků Evropské unie z Operačního programu Životní prostředí zhruba čtvrtina nákladů – 14,864 milionu korun. Objekty rekonstruovala firma Bystroň group, dokumentaci zpracovala společností PPS Kania.

Zdroj fotografií a informací: www.mnof.cz

logo fondy soudržnosti EU

Energetické úspory LDN Ostrava – Radvanice
Celkové náklady 60 928 tis. Kč vč. DPH
Výše dotace 14 784 tis. Kč vč. DPH
Poskytovatel dotace OPŽP (Operační program Životní prostředí)
Dodavatel/Zhotovitel BYSTROŇ Group a.s., IGB Holding, a.s.
Termín realizace/ukončení 2019
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0008182

FOTOGALERIE