Aktualizováno 10.6.2021

Domov pro seniory Hulváky

2015
Záměr
2016
Příprava
»
2021
Realizace
2022
Dokončeno

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Nový Domov pro seniory Ostrava-Mariánské Hory.

Cílem projektu je vybudování nového domova pro seniory a domova se zvláštním režimem s celkovou kapacitou 100 klientů, kterým budou kromě ubytování poskytovány i další doplňkové služby – lékařská péče, stravování, apod. Místem realizace je lokalita v blízkosti lesoparku Benátky, která se vyznačuje mj. výbornou dopravní dostupností.

Záměrem je vytvořit neústavní typ domova, ve kterém by klienti žili v menších komunitách (max. 20 osob), čemuž odpovídá i architektonické řešení objektu. Domov je rozdělen do dvou bloků o 3 nadzemních podlažích, které jsou propojeny ve středové části. V každém bloku je centrálně umístěné atrium, které umožňuje prosvětlení vnitřní části budovy denním světlem, zároveň zde vznikne příjemný prostor pro odpočinek a relaxaci.

Pokoje klientů (50 jednolůžkových a 25 dvojlůžkových) jsou většinou umístěny na prosluněných fasádách, sklady a ostatní podružné provozy jsou orientovány na sever. Součástí jednolůžkových pokojů jsou vždy i lodžie, pokoje v 1. NP (blok B) jsou pak doplněny terasou a předzahrádkami.

Okolí domova tvoří uzavřená zahrada s velkou pergolou navazující na vstupní halu, promenáda, jezírko a několik menších zahradních pergol. Pěší komunikace jsou doplněny parkovými lavičkami. V rámci sadových úprav je navržená výsadba stromů, keřů a vodních rostlin. Předpokládá se rovněž využívání blízkého lesoparku.

Zpracovávají se územní souhlasy a stavební řízení je přerušeno do vyřešení souladu s územním rozhodnutím.

 

Dispoziční řešení

• V 1. PP je umístěno podzemní parkoviště, šatny zaměstnanců, prádelny, rehabilitace, údržba, sklady a technické zázemí (vzduchotechnika, strojovna, kotelna apod.).
• V 1. NP je hlavní vchod se vstupní halou a recepcí. V bloku A jsou pak ordinace lékařů, stravovací provoz, administrativní zázemí a zázemí pro zaměstnance.
V bloku B se nachází ubytovací část pro komunitu 20 klientů.
• Celé 2. a 3. NP v obou blocích je určeno pro ubytování klientů, nacházejí se zde celkem 4 komunity, každá pro 20 osob.

 

FOTOGALERIE