Aktualizováno 20.8.2021

Domov pro zdravotně postižené (MIKASA)

2020
Záměr
»
2020
Příprava
2021
Realizace
2023
Dokončeno

Projekt počítá s novostavbou sociálního zařízení na ulici Srbská v Ostravě – Výškovicích včetně vytvoření nových parkovacích míst.
Zařízení by mělo poskytovat celoroční pobyt 8 klientům s autismem, mentálním postižením a chováním náročným na péči formou ubytování v samostatných pokojích, s možností stálé péče. Těmto klientům tak bude umožněno žít běžný život ve společnosti s ohledem na jejich potřeby. Provozovat jej bude nezisková organizace MIKASA z.s., která je poskytovatelem registrovaných sociálních služeb a aktivit na podporu osob s autismem a mentálním postižením.

Předpokládané celkové náklady projektu budou činit 54 milionů Kč včetně DPH.
Zdroje financování:
Národní zdroje a Evropská unie 95 %
Vlastní zdroje, nadace, dotační tituly 5 %

Plánovaný časový harmonogram:                                                                                                                                                         
Přelom 2020/2021 žádost o stavební povolení
Srpen/září 2021 vypsání veřejné soutěže a výběr dodavatele
Podzim 2021 zahájení stavby
Rok 2023 zahájení provozu

 

FOTOGALERIE