Přeskočit na obsah
8
klientů
2022
zahájení stavby
95
% financováno z národních zdrojů a EU
Zařízení by mělo poskytovat celoroční pobyt 8 klientům s autismem, mentálním postižením a chováním náročným na péči formou ubytování v samostatných pokojích, s možností stálé péče. Těmto klientům tak bude umožněno žít běžný život ve společnosti s ohledem na jejich potřeby.

Projekt počítá s novostavbou sociálního zařízení na ulici Srbská v Ostravě – Výškovicích včetně vytvoření nových parkovacích míst. Zařízení by mělo poskytovat celoroční pobyt 8 klientům s autismem, mentálním postižením a chováním náročným na péči formou ubytování v samostatných pokojích, s možností stálé péče. Těmto klientům tak bude umožněno žít běžný život ve společnosti s ohledem na jejich potřeby. Provozovat jej bude nezisková organizace MIKASA z.s., která je poskytovatelem registrovaných sociálních služeb a aktivit na podporu osob s autismem a mentálním postižením.

Předpokládané celkové náklady projektu budou činit 54 milionů Kč včetně DPH.
Zdroje financování:
Národní zdroje a Evropská unie – 95 %
Vlastní zdroje, nadace, dotační tituly – 5 %

Plánovaný časový harmonogram:                                                                                                                                                         
Červen 2021 – žádost o stavební povolení
Leden 2022 – vypsání veřejné soutěže a výběr dodavatele
Duben/květen – 2022 zahájení stavby
Rok 2024 – zahájení provozu

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2020 Záměr ikona I
2021 Příprava ikona I
2022 Realizace ikona I
2024 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • MIKASA z.s.

Garanti

  • MIKASA z.s.
  • Zbyněk Pražák náměstek primátora pro oblast sociálních věcí

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/domov-pro-zdravotne-postizene-mikasa