Aktualizováno 27.4.2022

Domov pro zdravotně postižené (MIKASA)

Strategický projekt
2020
Záměr
2021
Příprava
2022
Realizace
»
2024
Dokončeno

Projekt počítá s novostavbou sociálního zařízení na ulici Srbská v Ostravě – Výškovicích včetně vytvoření nových parkovacích míst.
Zařízení by mělo poskytovat celoroční pobyt 8 klientům s autismem, mentálním postižením a chováním náročným na péči formou ubytování v samostatných pokojích, s možností stálé péče. Těmto klientům tak bude umožněno žít běžný život ve společnosti s ohledem na jejich potřeby. Provozovat jej bude nezisková organizace MIKASA z.s., která je poskytovatelem registrovaných sociálních služeb a aktivit na podporu osob s autismem a mentálním postižením.

Předpokládané celkové náklady projektu budou činit 54 milionů Kč včetně DPH.
Zdroje financování:
Národní zdroje a Evropská unie 95 %
Vlastní zdroje, nadace, dotační tituly 5 %

Plánovaný časový harmonogram:                                                                                                                                                         
Červen 2021 žádost o stavební povolení
Leden 2022 vypsání veřejné soutěže a výběr dodavatele
Duben/květen 2022 zahájení stavby
Rok 2024 zahájení provozu

 

FOTOGALERIE