Přeskočit na obsah
6,7
km dlouhý úsek
2012
zahájení stavby
2,5
miliard Kč
Cílem projektu je propojení části Ostravy, vazba na okolní města a odklon hlavní tahů z centrální zabydlené části. Nová, čtyřproudová komunikace navázala na silnici 1/11 severozápadně od Ostravy směrem na Opavu. Prodloužená Rudná je od 19. 12. 2019 průjezdná.

Čtyřproudá komunikace navázala na silnici s značením 1/11 severozápadně od Ostravy směrem na Opavu a odvedla velmi zatíženou dopravu městského obvodu Ostrava-Poruba. Prodloužená Rudná je napojena v místě odbočení na Plesnou po napojení na stavbu I/11 v Mokrých Lazcích. Celá stavba, dlouhá 6,7 kilometrů, začala už v roce 2012. Stavební povolení bylo vydáno v roce 2009, stavba byla několikrát přerušena. Okolo dvou kilometrů silnice už bylo zprovozněno dříve, dalších 4,5 kilometrů záviselo na dokončení poslední části.

O projektu

Chybějící část v délce 414 m získala na konci roku 2017 důležitý dokument – tzv. EIA, což je posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Bez kladného stanoviska by totiž nemohlo ředitelství silnic a dálnic zažádat o stavební povolení. Do existujícího sporu se Spolkem Skalka, který stavbu blokoval vstoupil krajský úřad Moravskoslezského kraje a našel kompromisní řešení ve stavbě modernější protihlukové stěny. Po odstranění administrativních překážek i blokády spolku začala dostavba poslední částí a v době od 26. září 2019 do 19. prosince 2019 byl úsek dokončen.

Náklady na celou stavbu byly bez DPH téměř na 2,5 miliardy korun. Náklady na výkup pozemků činily 10 mil. Kč vč. DPH. Nálady na propojení úseku Francouzská – Rudná pak představovaly 142 598 870 Kč vč. DPH.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2001 Záměr ikona I
2008 Příprava ikona I
2010 Realizace ikona I
2019 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

 • Moravskoslezský kraj
 • Ředitelství silnic a dálnic České republiky
 • Statutární město Ostrava
 • Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba

Garanti

 • Jan Dohnal primátor města Ostravy

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/dokonceni-vystavby-prodlouzene-rudne-navazne-infrastruktury