Přeskočit na obsah
Doplnění sítě cyklostezek na území města Ostravy - Cyklistická stezka Proskovická, Blanická ; Cyklotrasa Y – Průmyslová – Baarova. Cyklotrasa M přes Svinovské Mosty a Cyklostezka Nová Ves – vodárna se připravuje.

Výstavbou stezky určené pro cyklisty došlo k propojení se stávajícími městskými cyklistickými stezkami a trasami v trase městské cyklotrasy Y. Stezka dělená na část pro chodce a cyklisty je vedená na území městských obvodů Moravská Ostrava a Přívoz a Mariánské Hory a Hulváky. Výstavbou stezky je umožněn bezpečný a komfortní tranzit územím na rozhraní dvou městských obvodů ve směru sever-jih, v lokalitě plné významných zaměstnavatelů a sídel významných institucí a úřadů. V rámci projektu byly realizovány také  vegetační úpravy vč. následné péče a rovněž úpravy pro nevidomé a slabozraké.

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU prostřednictvím IROP (viz níže podrobné informace). Více informací o Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) naleznete ZDE a o evropském fondu pro regionální rozvoj ZDE nebo ZDE.

Umístění projektu

Seznam projektů

Zpracovatelé

 • Statutární město Ostrava
 • Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
 • Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Garanti

 • Hana Tichánková náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád
 • Petr Veselka starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
 • Patrik Hujdus starosta městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/cyklotrasa-y-prumyslova-baarova