Přeskočit na obsah

Tato trasa doplní síť cyklostezek na území města Ostravy, kterých je aktuálně zhruba 266 km. Cyklostezka propojuje sídliště Dubina a městský obvod Stará Bělá. Jedná se o Vlajkový projekt ze Strategického plánu města: Dobudování páteřních stezek a cyklotras propojujících městské obvody.

První úsek začíná na ulici Kaminského, na sídlišti Dubina, prochází kolem hřiště a základní školy F. Formana a napojuje se na stávající cyklostezku vybudovanou kolem obchodního domu Albert. Další část cyklostezky začíná napojením cyklistů do okružní křižovatky u terminálu Dubina a pokračuje podél ulice Plzeňské (trasa F) směrem na Mošnov a napojuje se na stávající cyklostezku S na ulici Ječmínkova.

Stavba byla provedena podle dokumentace pro provádění stavby, kterou zpracovala společnost SHB, a.s.

Výstavba probíhala ve 3 etapách, vždy po jednotlivých celcích, tedy úsek podél ulice Kaminského, úsek na sídlišti Dubina a úsek od okružní křižovatky (Albert) podél silnice I/58 (ul. Plzeňská) po ulici Ječmínkovou.

Stavba zahrnovala úpravy místních komunikací, výstavbu samotné cyklotrasy a navazujících chodníků, homogenizaci a odvodnění silnice I/58 nebo doplnění veřejného osvětlení. Částečně se jednalo o novostavby, v některých místech se upravila stávající síť komunikací.

Vítězem veřejné zakázky na zhotovitele stavby se stala firma Jankostav s.r.o. za cenu 18 milionů Kč včetně DPH.
Realizace stavby v délce 1,6 km byla ukončena v prosinci 2021.

Umístění projektu

Seznam projektů

Zpracovatelé

 • Statutární město Ostrava
 • Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • Statutární město Ostrava, městský obvod Stará Bělá

Garanti

 • Hana Tichánková náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád
 • Martin Bednář starosta městského obvodu Ostrava-Jih
 • Mojmír Krejčíček starosta městského obvodu Stará Bělá

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/cyklotrasa-f-u-kaminskeho-jecminkova