Aktualizováno 30.9.2021

Cyklotrasa F, U – Kaminského, Ječmínkova

2018
Záměr
2020
Příprava
2020
Realizace
»
2021
Dokončeno

Tato trasa doplní síť cyklostezek na území města Ostravy, kterých je aktuálně zhruba 266 km. Cyklostezka propojí sídliště Dubina a městský obvod Stará Bělá. Jedná se o Vlajkový projekt ze Strategického plánu města: Dobudování páteřních stezek a cyklotras propojujících městské obvody.

První úsek začíná na ulici Kaminského, na sídlišti Dubina, prochází kolem hřiště a základní školy F. Formana a napojuje se na stávající cyklostezku vybudovanou kolem obchodního domu Albert. Další část cyklostezky začíná napojením cyklistů do okružní křižovatky u terminálu Dubina a pokračuje podél ulice Plzeňské (trasa F) směrem na Mošnov a napojuje se na stávající cyklostezku S na ulici Ječmínkova.

Stavba bude provedena podle dokumentace pro provádění stavby, kterou zpracovala společnost SHB, a.s.

Výstavba by měla probíhat ve 3 etapách, vždy po jednotlivých celcích, tedy úsek podél ulice Kaminského, úsek na sídlišti Dubina a úsek od okružní křižovatky (Albert) podél silnice I/58 (ul. Plzeňská) po ulici Ječmínkovou.

Stavba zahrnuje úpravy místních komunikací, výstavbu samotné cyklotrasy a navazujících chodníků, homogenizaci a odvodnění silnice I/58 nebo doplnění veřejného osvětlení. Částečně se bude jednat o novostavby, v některých místech se upraví stávající síť komunikací.

Vítězem veřejné zakázky na zhotovitele stavby se stala firma Jankostav s.r.o. za cenu 18 milionů Kč včetně DPH.
V polovině srpna 2020 se začalo s realizací stavby v délce 1,6 km, hotovo by mělo být v říjnu 2021.

 

Ilustrativní mapa                                                                       Koordinační situační výkres 

Mapa Situačka

 

FOTOGALERIE