Přeskočit na obsah
Realizací projektu došlo k vybudování cyklostezky propojující jižní část průmyslové zóny Ostrava-Hrabová s městským obvodem Nová Bělá.

logo EU IROP

Projekt navazuje na již vybudovanou cyklotrasu P vedoucí na ul. Na Rovince v rámci průmyslové zóny Hrabová. Projektem vzniklý úsek cyklostezky a společné cyklostezky pro chodce a cyklisty (v délce 1,0 km) začíná od konce ul. K Zyfu (u kruhového objezdu při křížení s ul. Na Rovince), po ul. K Zyfu směrem k lávce přes místní potok Zyf a dále pokračuje po nově vybudovaném úseku s živičným povrchem mezi polnostmi, kde volně přechází na území městského obvodu Nová Bělá, a to do místa zhruba 40 m od křížení ul. Želivského x Na Šancích. Odtud mohou cyklisté pokračovat dále podél ul. Mitrovické (silniční komunikace) směrem k ul. Krmelínská, Ječmínkova apod.

Náklady na projekt: 5 435 538,75 Kč

Projekt byl finančně podpořen z prostředků EU a státního rozpočtu prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu IROP. Více informací k IROP naleznete např. ZDE ; o Evropském fondu pro regionální rozvoj ZDE nebo ZDE.

Celkové nákladycca 4,8 mil. Kč (vč. DPH)
Výše dotace3,63 mil. Kč (zahrnuje podíl EU i stát. rozpočtu)
Poskytovatel dotace
MMR prostřednictvím IROP (Integrovaný regionální operační program)
Dodavatel/ZhotovitelJANKOSTAV s. r. o.
Termín realizace/ukončení08/2018-11/2018
Registrační čísloCZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006197

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2015 Záměr ikona I
2018 Realizace ikona I
2018 Dokončeno ikona I

Partneři projektu

Zpracovatelé

 • Statutární město Ostrava
 • Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová
 • Statutární město Ostrava, městský obvod Nová Bělá

Garanti

 • Hana Tichánková náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád
 • Milan Slíva starosta městského obvodu Hrabová
 • Lumír Bahr starosta městského obvodu Nová Bělá

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/cyklostezka-ul-zelivskeho-na-rovince