Aktualizováno 5.4.2022

Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince

Strategický projekt
2015
Záměr
Příprava
2018
Realizace
2018
Dokončeno

logo EU IROP

Realizací projektu došlo k vybudování cyklostezky propojující jižní část průmyslové zóny Ostrava-Hrabová s městským obvodem Nová Bělá. Projekt navazuje na již vybudovanou cyklotrasu P vedoucí na ul. Na Rovince v rámci průmyslové zóny Hrabová. Projektem vzniklý úsek cyklostezky a společné cyklostezky pro chodce a cyklisty (v délce 1,0 km) začíná od konce ul. K Zyfu (u kruhového objezdu při křížení s ul. Na Rovince), po ul. K Zyfu směrem k lávce přes místní potok Zyf a dále pokračuje po nově vybudovaném úseku s živičným povrchem mezi polnostmi, kde volně přechází na území městského obvodu Nová Bělá, a to do místa zhruba 40 m od křížení ul. Želivského x Na Šancích. Odtud mohou cyklisté pokračovat dále podél ul. Mitrovické (silniční komunikace) směrem k ul. Krmelínská, Ječmínkova apod.

Náklady na projekt: 5 435 538,75 Kč

Projekt byl finančně podpořen z prostředků EU a státního rozpočtu prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu IROP. Více informací k IROP naleznete např. ZDE ; o Evropském fondu pro regionální rozvoj ZDE nebo ZDE.

 

Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince
Celkové náklady cca 4,8 mil. Kč (vč. DPH)
Výše dotace 3,63 mil. Kč (zahrnuje podíl EU i stát. rozpočtu)
Poskytovatel dotace MMR prostřednictvím IROP (Integrovaný regionální operační program)
Dodavatel/Zhotovitel JANKOSTAV s. r. o.
Termín realizace/ukončení 08/2018-11/2018
Nositel projektu
Registrační číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006197

FOTOGALERIE