Aktualizováno 12.9.2022

CYKLISTICKÉ PROPOJENÍ UL. 17. LISTOPADU, VTP

Strategický projekt
2016
Záměr
2017
Příprava
2018
Realizace
2018
Dokončeno

Realizací projektu, tj. vybudováním cyklostezky v městském obvodu Ostrava – Poruba došlo ke zvýšení bezpečnosti cyklistů, kteří jsou v provozu města, spolu s chodci, velmi zranitelní. Cyklostezka vede podél ulice 17. listopadu, která představuje významný dopravní uzel (silnice I/11), nacházejí se zde dvě tramvajové a jedna autobusová zastávka. Dále prochází ulicí Studentská, kde se nachází 2 autobusové zastávky. Ulice se pak napojuje na ulici 17. listopadu přes ulici Slabihoudka, kde se nachází jedna autobusová zastávka. Propojením nové cyklostezky na stávající síť tras ve městě se pak cyklisté dostanou až k železniční stanici Ostrava-Svinov. Navíc projekt zajistil propojení nové cyklostezky se stávající sítí cyklostezek a cyklotras ve městě a tudíž i každodenní lepší dostupnosti do zaměstnání, škol a za službami. Konkrétně je nová cyklostezka propojena s cyklostezkou D (Poruba – Ves – Poruba – Pustkovec – Martinov) vedoucí podél ulice 17. listopadu a trasou Q (Krásné Pole – Poruba, Poruba – Martinov, Petřkovice – Nordpól) vedoucí do městské části Pustkovec. Další napojení je pak na cyklostezku M, která vede k železniční stanici Ostrava – Svinov. Obyvatelé, kteří zvolí kolo jako prostředek pro cestu do práce, do školy nebo za službami, se tak budou moci bezpečně dostat na určená místa, a to jak s využitím pouze samostatného kola nebo v kombinaci s využitím městské hromadné dopravy.

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU prostřednictvím Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) , Evropský fond pro regionální rozvoj

Celková situace stavby – mapa

Projekt byl stavebně dokončený v říjnu 2018. Podání Žádosti o proplacení ukončeného projektu proběhla následně po vyřešení majetkoprávních záležitostí a povinné náhradní výsadby: 06/2019-07/2019.

CYKLISTICKÉ PROPOJENÍ UL. 17. LISTOPADU, VTP
Celkové náklady 10167 tis. Kč (vč. DPH)
Výše dotace EU max. 85% způsobilých výdajů +(státní rozpočet) max. 5% způsobilých výdajů
Poskytovatel dotace IROP (Integrovaný regionální operační program)
Dodavatel/Zhotovitel STRABAG a.s.
Termín realizace/ukončení 04/2018-10/2018
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006198

FOTOGALERIE