Publikováno 19.6.2019

CYKLISTICKÉ PROPOJENÍ UL. 17. LISTOPADU, VTP

Realizací projektu, tj. vybudování cyklostezky v městském obvodu Ostrava – Poruba došlo ke  zvýšení bezpečnosti cyklistů, kteří jsou v provozu města, spolu s chodci, velmi zranitelní. Cyklostezka vede podél ulice 17. listopadu, která představuje významný dopravní uzel (silnice I/11), nacházejí se zde dvě tramvajové a jedna autobusová zastávka. Dále prochází ulicí Studentská, kde se nachází 2 autobusové zastávky. Ulice se pak napojuje na ulici 17. listopadu přes ulici Slabihoudka, kde se nachází jedna autobusová zastávka. Propojením nové cyklostezky na stávající síť tras ve městě se pak cyklisté dostanou až k železniční stanici Ostrava · Svinov. Navíc projekt zajistil propojení nové cyklostezky se stávající sítí cyklostezek a cyklotras ve městě a tudíž i každodenní lepší dostupnosti do zaměstnání, škol a za službami. Konkrétně bude nová cyklostezka propojena s cyklostezkou D (Poruba – Ves – Poruba – Pustkovec – Martinov) vedoucí podél ulice 17. listopadu a trasou Q (Krásné Pole – Poruba, Poruba – Martinov, Petřkovice – Nordpól) vedoucí do městské části Pustkovec. Další napojení je pak na cyklostezku M, která vede k železniční stanici Ostrava – Svinov. Cílová skupina, která zvolí kolo jako prostředek pro cestu do práce, do školy nebo za službami, se tak bude moci bezpečně dostat na určená místa, a to jak s využitím pouze samostatného kola nebo v kombinaci s využitím městské hromadné dopravy.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU prostřednictvím IROP. Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) , Evropský fond pro regionální rozvoj, portál dotace EU.


CYKLISTICKÉ PROPOJENÍ UL. 17. LISTOPADU, VTP
Celkové náklady10167 tis. Kč (vč. DPH)
Výše dotaceEU max. 85% způsobilých výdajů +(státní rozpočet) max. 5% způsobilých výdajů
Poskytovatel dotaceIROP (Integrovaný regionální operační program)
Dodavatel/ZhotovitelSTRABAG a.s.
Termín realizace/ukončení04/2018-10/2018
Nositel projektuStatutární město Ostrava, magistrát
Registrační čísloCZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006198

FOTOGALERIE

Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram