Přeskočit na obsah

Realizací projektu, tj. vybudováním cyklostezky v městském obvodu Ostrava – Poruba došlo ke zvýšení bezpečnosti cyklistů, kteří jsou v provozu města, spolu s chodci, velmi zranitelní. Cyklostezka vede podél ulice 17. listopadu, která představuje významný dopravní uzel (silnice I/11), nacházejí se zde dvě tramvajové a jedna autobusová zastávka. Dále prochází ulicí Studentská, kde se nachází 2 autobusové zastávky. Ulice se pak napojuje na ulici 17. listopadu přes ulici Slabihoudka, kde se nachází jedna autobusová zastávka. Propojením nové cyklostezky na stávající síť tras ve městě se pak cyklisté dostanou až k železniční stanici Ostrava-Svinov. Navíc projekt zajistil propojení nové cyklostezky se stávající sítí cyklostezek a cyklotras ve městě a tudíž i každodenní lepší dostupnosti do zaměstnání, škol a za službami. Konkrétně je nová cyklostezka propojena s cyklostezkou D (Poruba – Ves – Poruba – Pustkovec – Martinov) vedoucí podél ulice 17. listopadu a trasou Q (Krásné Pole – Poruba, Poruba – Martinov, Petřkovice – Nordpól) vedoucí do městské části Pustkovec. Další napojení je pak na cyklostezku M, která vede k železniční stanici Ostrava – Svinov. Obyvatelé, kteří zvolí kolo jako prostředek pro cestu do práce, do školy nebo za službami, se tak budou moci bezpečně dostat na určená místa, a to jak s využitím pouze samostatného kola nebo v kombinaci s využitím městské hromadné dopravy.

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU prostřednictvím Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) , Evropský fond pro regionální rozvoj

Celková situace stavby – mapa

Umístění projektu

Seznam projektů

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava
  • Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba

Garanti

  • Hana Tichánková náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád
  • Lucie Baránková Vilamová starostka městského obvodu Poruba

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/cyklisticke-propojeni-ul-17-listopadu-vtp