Přeskočit na obsah
Centrum duševního zdraví Ostrava je zařízením, které zajišťuje komplexní a koordinované zdravotní a sociální služby v určeném spádovém území. Multidisciplinární tým je specializovaný na poskytování podpory lidem se závažným duševním onemocněním, zejména v jejich přirozeném, tedy domácím prostředí. Záměrem je včasné posouzení potřebnosti péče a její poskytnutí, systematická a cílená podpora v zotavení klienta, která vede k jeho návratu do běžného života.

Cílem projektu je pilotní zavedení komplexních zdravotních a sociálních služeb a ověření jejich fungování v konkrétních podmínkách při poskytování služeb lidem s psychiatrickým onemocněním s bydlištěm ve spádovém regionu.

Centrum duševního zdraví, první svého druhu v Ostravě, je vybudováno a pilotně provozováno na ulici Kafkova v Moravské Ostravě, v běžné občanské zástavbě mimo nemocniční prostředí.

Poskytovatelem sociálních služeb je Asociace TRIGON, o.p.s., poskytovatelem zdravotních služeb Městská nemocnice Ostrava, p. o. Asociace TRIGON, o.p.s. poskytuje především služby sociální rehabilitace pro cílovou skupinu osob s chronickým duševním onemocněním, a to ve formě ambulantní i terénní (převažující forma). Služby jsou poskytovány prostřednictvím multidisciplinárního týmu v úzké partnerské spolupráci s Městskou nemocnicí Ostrava. Ta garantuje poskytování zdravotních služeb pro cílovou skupinu osob s chronickým duševním onemocněním (ve formě ambulantní péče a péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta).

V rámci pilotního provozu zajišťuje Centrum duševního zdraví podporu prostřednictvím:
a) služby terénního týmu
b) služby denní péče
c) krizové služby
d) služby psychiatrické
e) služby klinického psychologa
f) služby psychoterapeutické
g) podporu svépomocných aktivit

Provozní náklady projektu: cca 15 mil. Kč, pilotní projekt je financován Ministerstvem zdravotnictví a spolufinancován EU.
Zahájení pilotního provozu: 01.08.2020
Ukončení pilotního provozu: 31.01.2022

Od roku 2024 je plánována rekonstrukce prostor za předpokladu, že bude poskytnuta dotace v rámci programu IROP.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2019 Záměr ikona I
2020 Příprava ikona I
2020 Realizace ikona I
2022 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Asociace TRIGON, o.p.s.
  • Městská nemocnice Ostrava

Garanti

  • Zbyněk Pražák náměstek primátora pro oblast sociálních věcí

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/centrum-dusevniho-zdravi