Přeskočit na obsah
140
klientů
15
milionů nákladů
2020
zahájení pilotního provozu
Hlavním záměrem projektu je přesun těžiště péče o osoby s vážným duševním onemocněním do přirozeného prostředí, zároveň také prevence hospitalizací či jejich zkracování a nápomoc k reintegraci dlouhodobě hospitalizovaných do běžné komunity.

Cílem projektu je pilotní zavedení komplexních zdravotních a sociálních služeb poskytovaných „Centrem duševního zdraví Ostrava centrum“ a ověření jejich fungování v konkrétních podmínkách při poskytování služeb lidem s psychiatrickým onemocněním s bydlištěm na území spádového regionu. Centrum duševního zdraví, první svého druhu v Ostravě, je vybudováno a pilotně provozováno na ulici Kafkova v Moravské Ostravě, v běžné občanské zástavbě mimo nemocniční prostředí. Mělo by sloužit až pro 140 klientů.

Poskytovatelem sociálních služeb je Asociace TRIGON, o.p.s., poskytovatelem zdravotních služeb Městská nemocnice Ostrava, p. o. Asociace TRIGON, o.p.s. poskytuje především služby sociální rehabilitace pro cílovou skupinu osob s chronickým duševním onemocněním, a to ve formě ambulantní i terénní (převažující forma). Tyto služby jsou poskytovány prostřednictvím multidisciplinárního týmu v úzké partnerské spolupráci s Městskou nemocnicí Ostrava, p.o. garantující poskytování zdravotních služeb pro cílovou skupinu osob s chronickým duševním onemocněním v oborech psychiatrie, klinická psychologie, všeobecná sestra a všeobecná sestra se specializací Ošetřovatelská péče v psychiatrii (ve formě ambulantní péče a péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta).

V rámci pilotního provozu zajišťuje Centrum duševního zdraví podporu prostřednictvím:
a) služby terénního týmu
b) služby denní péče
c) krizové služby
d) služby psychiatrické
e) služby klinického psychologa
f) služby psychoterapeutické
g) podporu svépomocných aktivit

Provozní náklady projektu: cca 15 mil. Kč, pilotní projekt je financován Ministerstvem zdravotnictví a spolufinancován EU.
Zahájení pilotního provozu: 01.08.2020
Předpoklad ukončení pilotního provozu: 31.01.2022

Od roku 2022 je plánována rekonstrukce prostor prostřednictvím dotačních prostředků v rámci programu IROP.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2019 Záměr ikona I
2020 Příprava ikona I
2020 Realizace ikona I
2022 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Asociace TRIGON, o.p.s.
  • Městská nemocnice Ostrava

Garanti

  • Zbyněk Pražák náměstek primátora pro oblast sociálních věcí

    Kontaktujte nás    zpracováním osobních údajů