Aktualizováno 16.3.2022

Bazaly – tréninkové centrum pro mládež

Strategický projekt
2017
Záměr
2017
Příprava
2018
Realizace
2019
Dokončeno

Přestavbou původního fotbalového stadionu Bazaly vznikla moderní fotbalová akademie a tréninkové centrum pro mládež. Vzniklo moderní zázemí pro fotbalové kluby i mladé nadějné hráče. Slavný ostravský areál Bazaly se tak vrátil k životu a nově slouží mladým fotbalistům. Hráči Regionální fotbalové akademie Moravskoslezského kraje, která v Ostravě začala působit v září roku 2019, má k dispozici nové hřiště s přírodní i umělou trávou, tělocvičnu, posilovnu, běžeckou dráhu, šatny i prostor pro regeneraci.

Přestavba stadiónu na fotbalovou akademii

Přeměna stadionu pro potřeby fotbalové akademie začala v červenci 2018 a byl slavnostně otevřen v prosinci 2019. Přestavba areálu trvala 15 měsíců. Hlavní plocha hřiště bývalého fotbalového stadionu se rozšířila a nyní ji tvoří tři příčná tréninková hřiště, která je ale možné využít pro mistrovské zápasy také jako jedno hřiště standardních rozměrů. Vedle plochy s umělou trávou je v areálu také druhé hřiště s přírodním trávníkem, dále plochy pro posilování, nácvik obratnosti i vytrvalostní cvičení, tělocvična, posilovna, prostory fyzioterapie a šedesátimetrová krytá běžecká dráha pod nově vybudovanou tribunou. Hlediště má kapacitu 450 diváků.

Stadion byl kompletně zrekonstruován a vybaven za 320 milionů korun. Z toho město uhradilo 220 milionů korun, kraj přidal 70 milionů, zbytek platil investor, jímž je společnost Vítkovice Aréna, která bude sportoviště provozovat.

 

 

Bazaly – tréninkové centrum pro mládež
Celkové náklady 320 milionů KČ
Výše dotace 220 milionů Kč Statutární město Ostrava; 70 milionů Moravskoslezský kraj; zbytek platil investor, jímž je společnost Vítkovice Aréna.
Poskytovatel dotace
Dodavatel/Zhotovitel HOCHTIEF CZ
Termín realizace/ukončení ./2019
Nositel projektu statutární město Ostrava / Moravskoslezský kraj / Vítkovice Aréna / Baník Ostrava / Fotbalové asociace ČR
Registrační číslo .