Do tvorby Adaptační strategie byla zapojena i veřejnost. Kromě průběžného informování o projektu formou tiskových zpráv byla zpracována také tzv. „Pocitová mapa horka“. Občané se pomocí ní mohli vyjádřit v první polovině srpna 2017, a to prostřednictvím webové stránky fajnova.cz – tj. na obdobné platformě, na jaké byly zpracovány názory občanů v rámci zpracování strategického plánu města Ostravy.

 

Obrázek 1: Místa, kde se v období letního horka cítím příjemně – kde rád trávím čas

Pravděpodobně není překvapením, že nejvíce pozitivních hlasů získaly lokality koupališť a parků, respektive lesoparků a dále Zoologické zahrady a CHKO Poodří

Největší koncentrace příjemných pocitů v době letního horka směřovala do prostoru Komenského sadů, ve kterých je ideální kombinace blízkosti centra města, velkého množství udržované zeleně a vodní plochy řeky Ostravice. Větší koncentrace hlasů byla také směřována do prostoru Bělského lesa a sadu Milady Horákové. Poměrně často je pozitivně označována oblast Černé louky a navazující řeky Ostravice. Jedná se o další důležitou lokalitu pro oblast centra města.

Stejně tak je velmi pozitivně vnímaná oblast Poodří, kde jsou však pocity rozmístěny na výrazně větší ploše. Naopak vysoká koncentrace hlasů je směřována do prostoru Zoologické zahrady.

Dalším výrazným místem vnímaným velmi pozitivně je koupaliště v Porubě a navazující oblast lokality Nad myslivnou. Obdobné platí také o bazénu Sareza, i když v menším množství nebo vodním areálu u Bělského lesa. Mezi další lokality patří např. Turkov, údolí Pustkoveckého potoka, údolí Plesenského potoka, oblast Landeka, vodních ploch (Heřmanické rybníky, Vrbice…), haldy Ema a dalších míst již lokálního významu. Základní výstupy jsou patrné z mapy.

Obrázek 2: Místa, kde se v období letního horka necítím příjemně

Z hlediska míst, kde se v létě necítím příjemně, byly nejčastěji zmiňovány:

Jako hlavní důvody pro nepříjemný pocit jsou v rámci komentářů zmiňovány:

Obrázek 3: Která místa by se měla rozvíjet, aby byla během horka příjemnější

Nejvíce podnětů k možnému rozvoji jednotlivých míst směřuje do centra města Ostravy a dále koncentrovaně do centra Poruby a dalších lokalit. Podněty lze rozdělit do dvou kategorií:

Mezi často zmiňované a konkretizované podněty patří:

Obrázek 4: Která místa doporučit v létě návštěvníkům Ostravy

Odpovědi v této části jsou velmi podobné odpovědím v první otázce. Mezi nejčastěji zmiňované lokality doporučované návštěvníkům Ostravy v období horka patří:

koupaliště v Ostravě – Porubě
Zoologická zahrada
Komenského sady, Bělský les
Areál Landeka
Poodří
Mezi hlavní pozitiva těchto lokalit patří množství zeleně, stín, blízkost vodní plochy a volnočasové atrakce.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli a našli si čas na vyplnění pocitové mapy horka! Ukončeno dne 14.8.2017.

 

 

S létem přicházejí vysoké teploty ve městě a občas i vlny veder. Někteří Ostraváci si toto období užívají, pro některé jsou parné dny spíše utrpením. Jak jste na tom vy?

Město se touto problematikou také zabývá a připravuje Adaptační strategii Ostravy na změnu klimatu. Chtěli bychom Vás proto touto cestou požádat o stručné anonymní odpovědi na následující otázky. Využijte naši pocitovou mapu a u každé otázky zaznačte jedno nebo více míst do mapy. Ke každému místu je možno přidat i komentář. Vyplňujte prosím do 11.8.2017.

Děkujeme za Váš čas a zájem. Tým zpracovatelů.

Místo, kde se v době letního horka cítíte příjemně resp., kde v tomto období trávíte nejraději čas?
Místo, kde se naopak v době letního horka necítíte příjemně?
Které místo by se mělo rozvíjet tak, abyste se tam cítili v době letního horka příjemněji?
Které místo byste v době letního horka doporučili návštěvníkům Ostravy?