Obyvatelé města byli do tvorby Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2024 – 2030 zapojeni mimo jiné také prostřednictvím online pocitových map (pod názvem „Ostrava mýma očima“), a to v termínu 17. 4. až 9. 6. 2023. Pocitová mapa je nástroj, který nabízí možnost aktivně zapojit občany do sběru informací a názorů na lokality, v nichž bydlí. Jedná se o prostředek participativního plánování veřejných prostor.

Obyvatelé ve čtyřech krocích značili konkrétní místa v Ostravě: