Aktualizováno 5.4.2022

IDS – Inteligentní zastávky II

Strategický projekt
2016
Záměr
2020
Příprava
»
2023
Realizace
Dokončeno

Inteligentní zastávky představují druhou část projektu inteligentních dopravních systémů, řešenou s Koordinátorem Ostravského dopravního integrovaného systému (KODIS). Jedná se především o nákup, instalaci a zprovoznění informačních panelů pro cestující MHD, které podávají informaci cestujícím v reálném čase – v závislosti na skutečném provozu jednotlivých vozidel MHD na relevantní trase, konkrétní zastávce, popř. zobrazování dalších provozních zpráv z centrálního dispečinku. Díky online procesům spojených s monitorováním pohybu vozidel veřejné dopravy, předáváním těchto informací do dispečinku a následnému vyhodnocování přenesených dat bude cestujícím poskytována přesná informace o dojezdovém čase konkrétních vozidel na zastávku.

Aktuálně probíhá výběr jednotlivých lokalit, kde by měly být informační tabule umístěny.

V 1. pololetí roku 2022 budou ve spolupráci s KODIS připraveny zadávací podmínky soutěže na zhotovitele, která by měla proběhnout v podzimních měsících roku 2022.

Tento projekt j spolu s dalšími projekty součástí projektu IDS: https://fajnova.cz/projekt/integrovane-dopravni-systemy-ids/