Aktualizováno 10.6.2020

Inteligentní zastávky II

2016
Záměr
2020
Příprava
»
2021
Realizace
Dokončeno

Inteligentní zastávky představují druhou část projektu inteligentních dopravních systémů, řešenou s Koordinátorem Ostravského dopravního integrovaného systému (KODIS). Jedná se především o nákup, instalaci a zprovoznění informačních panelů pro cestující MHD, které podávají informaci cestujícím v reálném čase – v závislosti na skutečném provozu jednotlivých vozidel MHD na relevantní trase, konkrétní zastávce, popř. zobrazování dalších provozních zpráv z centrálního dispečinku. Díky online procesům spojených s monitorováním pohybu vozidel veřejné dopravy, předáváním těchto informací do dispečinku a následnému vyhodnocování přenesených dat bude cestujícím poskytována přesná informace o dojezdovém čase konkrétních vozidel na zastávku.

Byla vypsána veřejná zakázka na vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí k umístění stavby a projektové dokumentace k provedení instalace informačních panelů a elektrických přípojek na zastávkách MHD. Projektové dokumentace v obou stupních budou vypracovány pro každou zastávku zvlášť, tzn. k 50 inteligentním zastávkám, pokud nebude příslušným stavebním úřadem dohodnuto a rozhodnuto jinak.

Přehled konkrétních zastávek naleznete ZDE