Přeskočit na obsah
Inteligentní zastávky představují druhou část projektu IDS, řešenou s Koordinátorem Ostravského dopravního integrovaného systému (KODIS). Jedná se především o nákup, instalaci a zprovoznění informačních panelů pro cestující MHD, které podávají informace cestujícím v reálném čase, v závislosti na skutečném provozu.

Díky online procesům spojených s monitorováním pohybu vozidel veřejné dopravy, předáváním těchto informací do dispečinku a následnému vyhodnocování přenesených dat bude cestujícím poskytována přesná informace o dojezdovém čase konkrétních vozidel na zastávku.

Aktuálně probíhá výběr jednotlivých lokalit, kde by měly být informační tabule umístěny.

V 1. pololetí roku 2022 budou ve spolupráci s KODIS připraveny zadávací podmínky soutěže na zhotovitele, která by měla proběhnout v podzimních měsících roku 2022.

Tento projekt je spolu s dalšími projekty součástí projektu IDS: https://fajnova.cz/projekt/integrovane-dopravni-systemy-ids/

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2016 Záměr ikona I
2020 Příprava ikona I
2023 Realizace ikona I
2025 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava
  • Koordinátor Ostravského dopravního integrovaného systému (KODIS)

Garanti

  • Jan Dohnal náměstek primátora pro oblast dopravy

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/inteligentni-zastavky-ii