Publikováno 7.11.2017

Zaměřme se na Hlavní nádraží v Ostravě

Dnes je jen velmi těžko přestavitelné jak kvalitní ukázkou architektonické práce „Bruselského stylu“ nádraží v 60 a 70 letech bylo. Velkorysou stavbu projektoval brněnský architekt Lubor Lacina. Spolu se sochařkou Sylvií Lacinovou Jílkovou vytvořili stavbu propracovanou do posledního detailu. Čas a nekomplexní zásahy však udělaly své. Postupně mizely jednotlivé prvky originálního vybavení, přibývaly vnitřní úpravy a na konci 20. století byl odstraněn spodní kryt konstrukce (zastřešení). Vše ztratilo část své estetičnosti i funkčnosti.

Ostravské hl. nádraží se nachází v městské části Moravská Ostrava a Přívoz. Přívoz byl povětšinou postaven ve slohu secesním, podle návrhu rakouského urbanisty/architekta Camilla Sitteho. Dostupnost z centra města je kvalitní, časté spoje, návaznost na dálnici. Kdo však může, raději své hosty vyzvedává na nádraží v Ostravě – Svinov.

Jednomyslně se všichni v Ostravě shodnou, že hl. nádraží, pomyslná vstupní brána do města, má být jedním z nejreprezentativnějších míst a nemělo by zůstat jen u budovy, také okolí musí působit přívětivě a „vítaně“. Nejen „natřít a opravit“ je potřeba, ale myslet i do budoucnosti a celé okolí zmodernizovat tak, aby vyhovovalo dnešnímu cestujícímu či návštěvníkovi 21. století.

V současnosti je projekt hl. nádraží a jeho okolí rozdělen do 4 etap. Jedna bez druhé však pozbývá smyslu a celistvosti. Finanční náročnost přestavby tohoto prostoru je značná a je nutné realizaci rozdělit. Dodržet všechny plánované etapy je, ale pro projekt zásadní.

V I. etapě dokončené v roce 2013 realizoval obvod Moravské Ostravy a Přívozu úpravy přednádražního prostoru, smyčky pro městskou hromadnou dopravu, výstupních a nástupních zastávek trolejbusových a tramvajových linek Dopravního podniku Ostrava.

II. etapa je v projektové přípravě a zahrnuje prodloužení ulice Skladištní. Propojeno bude hl. nádraží s ulicí Sokolskou pro meziměstskou autobusovou dopravu z Hlučínska a kapacitně posíleny stávající přestupní uzly a koncentrace cestujících do lokality s nejlépe možnými přestupovými vazbami na navazující linky.

Ve III. etapě se dočkáme asi nejviditelnějších změn. Dojde k celkovým úpravám přednádražního prostoru po estetické i architektonické stránce. Přemístěna bude tramvajová smyčka a ze tří hal se vybuduje nové Muzeum MHD. V soutěži o ideový návrh byl vybrán návrh zahraničního studia BWM Architekten z Vídně. V přednádražním prostoru tak vznikne atraktivní místo pro trávení volného času.

IV. etapa je závislá na výsledku jednání se SŽDC. Jedná se o celkovou modernizaci a regeneraci budovy hl. nádraží, rekonstrukce, úprava nástupišť a záhlaví nádraží.

Celý prostor hl. nádraží je potřeba řešit kompaktně a vytvořit okolí přívětivé, ušlechtilé s novou zástavbou, parkováním, místem k odpočinku. Důležité je také zakomponovat prvky informačního charakteru, dodat dostatek zeleně i vodních prvků. Přitáhnout pozornost třeba i zábavným elementem v podobě interaktivního Muzea MHD. Zvelebit celou tuto malou čtvrť bez zbytečných odkladů.