Zlepšit prostředí pro rozvoj podnikání

22.06.2022

Vozovna Poruba – chytrá čtvrť

Vytvoření nové čtvrti namísto tramvajové a autobusové vozovny – chytré čtvrti, inteligentního města s kvalitní architekturou a chytrými technologiemi. Obsahem

Číst více
05.10.2021

Centrum energetických a environmentálních technologií – Explorer (CEETe)

Cílem projektu je vytvoření energeticky soběstačného modulárního a mobilního polygonu CEET-Explorer (CEETe), který bude sloužit pro testování nejmodernějších technologií pro

Číst více
29.12.2020

Centrum pro výzkum energetické a sociální změny (REFRESH)

Multioborový projekt Centrum pro výzkum energetické a sociální změny (REFRESH) představuje unikátní synergické propojení technologického a společenskovědního základního výzkumu směřujícího

Číst více
31.08.2020

Řemeslný inkubátor – Fajna dilna

Spolek Řemeslný inkubátor Ostrava z.s., který pro potřeby veškerých aktivit přijal marketingový název „FAJNA DILNA“, byl založen v říjnu 2016

Číst více
16.01.2020

Rozvojový fond pro podporu výstavby nemovitostí pro podnikání pro malé a střední podniky

Vytvoření rozvojového fondu na podporu výstavbu podnikatelských nemovitostí pro malé a střední podniky a jeho implementace. V přípravné fázi bylo

Číst více
15.01.2020

Rozvoj IT4Innovations národního superpočítačového centra

Zakládající institucí Národního superpočítačového centra IT4Inovations je Vysoká škola Báňská – Technická univerzita.  Cílem centra je realizace excelentního výzkumu v

Číst více
18.04.2017

Národní centrum pro energetiku

Národní centrum pro energetiku, které řídí VŠB – Technická univerzita Ostrava od začátku roku 2019 je zaměřeno na podporu dlouhodobé

Číst více

Rozvoj vědecko-technologického parku a MSIC

Moravskoslezské inovační centrum – vznik a činnost Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. zahájilo svou činnost v červenci 2017 transformací Vědeckotechnologického

Číst více
10.04.2017

Rozvojová zóna Hrušov – Contera Park Ostrava D1

Rozvojová zóna Hrušov nově pod názvem Contera Park Ostrava D1 Jedná se o území o rozloze 35,07 hektaru vymezené na

Číst více