Strategicky

22.06.2022

Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou

Řeší doplnění chybějícího propojení realizovaných komunikací v souběhu se sil. I/11 (SO 169), dále pokračování pěší komunikace od napojení MK

Číst více

Cyklostezka Krásné Pole – Plesná

Rozšíření sítě cyklostezek přispěje k větší provázanosti obvodů a zvýšení možností cykloturistiky v okolí Ostravy. Projekt je ve fázi přípravy.

Číst více

Cyklistická trasa A,I Stará Bělá _ Polanka nad Odrou

Cyklistické propojení přes řeku Odru mezi městskými částmi Stará Bělá a Polanka nad Odrou. Stavba je projekčně koordinována s projektem

Číst více

Cyklostezka Polanka nad Odrou – železniční přejezd, ul. K Pile

Předmětem stavby je vybudování úseku cyklistické trasy v městském obvodu Polanka nad Odrou a to od ulice K Pile severně

Číst více

Cyklotrasa S,M – Mečníkova, Žákovská

Cyklopropojení městských obvodů Mariánské Hory, Nová Ves, Ostrava Jih. V tuto chvíli se zpracovává dokumentace pro stavební povolení

Číst více

Cyklotrasa M – ul. 1.máje, Sokola Tůmy

Stavba řeší propojení části městského obvodu Mariánských Hor, konkrétně mezi ul. 28. října a ul. 1. máje. Trasa začíná napojením

Číst více

Most Na Karolině

Součástí projektu by měla být také rekonstrukce mostu Na Karolině, kde dojde k úpravě dopravního řešení, tzn. před a za mostem

Číst více
19.04.2022

Cyklostezka na ul. Cholevova

Jedná se o stavbu  nové dělené cyklostezky v úseku od ul. Fr.Lýska po ul. J. Herolda v Ostravě Hrabůvce .

Číst více
12.04.2022

Rekonstrukce a estetizace Hlavního nádraží a jeho okolí

Hlavní nádraží Ostrava je důležitým dopravním uzlem a zároveň jednou z nejvýznamnějších vstupních bran do města, jeho aktuální využití a vzhled

Číst více
23.03.2022

Rozvoj oblasti Černé louky

Území Černé louky se rozkládá v bezprostřední blízkosti historického centra města a centrálního Masarykova náměstí. Dopravní napojení je zajištěno Pivovarskou

Číst více
17.03.2022

Zubní lékařství na Ostravské univerzitě

Rozšíření nabídky studijních programů na Lékařské fakultě Ostravské univerzity, včetně vybudování infrastruktury.Potřeba studijního programu Stomatologie vychází z aktuálního nedostatku zubních

Číst více
04.03.2022

Ulice Horova a Sadová

Ulice Horova a Sadová, přiléhající ke Komenskému Sadu, projdou významnou úpravou. Součástí rekonstrukce bude úprava kanalizace, instalace nových plynových přípojek i rekonstrukce povrchu ulice Vítězné. Všechny investiční akce byly zkoordinovány tak, aby okolí bylo co nejméně zatíženo a nedocházelo k zbytečným vícenákladům. Rekonstrukce započne v polovině března 2022 a celkem bude trvat 180 dnů. Celá investiční akce bude stát 25,5 milionů korun.  

Číst více
24.02.2022

IDS – Rozvoj dopravních systémů

Koordinace rozvoje dopravních datových systémů, vč. stanovení jejich integrace. Jedná se o povýšení celkového systému Ostravy na dynamicky reagující řízení

Číst více

IDS – Zvýšení propustnosti křižovatek

Předmětem projektu je realizace vzájemně provázaných aktivit za účelem zajištění moderního centrálního řízení dopravy, zvýšení plynulosti mobility vozidel v zájmových

Číst více

IDS – Parkovací systémy

Naváděcí systém na stávající a připravovaná městská parkoviště a parkovací domy. Nabídka parkování prostřednictvím naváděcích světelných tabulí s aktuálním počtem

Číst více
16.02.2022

Husův Sad

Husův Sad v centru města se dočká celkové revitalizace. Cílem je dodat parku větší atraktivitu během celého roku a upravit stávající výsadby do požadované kvality pro centrální městskou zeleň. Návrh se nesnaží o zcela nový přístup a pohled na prostor, ale právě naopak navázuje na již aktuální stav a snaží se využít co nejvíce původních dřevin. Autorem návrhu je architektka Ing. Magda Cigánková Fialová.

Číst více
15.02.2022

Zoo Ostrava – Výběh tygrů

Největší kočky světa chovala ostravská zoo v podmínkách, které již dávno neodpovídaly jejich potřebám. Stará klec byla nejen zchátralá a

Číst více

Zoo Ostrava – Průchozí expozice Andy a Austrálie

Nová částečně průchozí expozice se 2 velkými voliérami (z toho 1 průchozí) vyroste na místě mezi stávající dětskou zoo a

Číst více
14.02.2022

Park Kepkova

V roce 2021 byl upraven park na Ulici Kepkova Nová Osada ve Slezské Ostravě. Na ploše 12 966 m2 vyrostlo nejen několik desítek metrů nových chodníků a cest, ale také nové workoutové hřiště pro veřejnost, veřejné grily s gabionovými stoly a další prvky pro pohodové setkávání občanů. Projekt byl dokončen v roce 2021.

Číst více

Sad Dr. Milady Horákové

Sad Dr. Milady Horákové, původně Městský hřbitov v Moravské Ostravě, do roku 1989 Sad Klementa Gottwalda, je městský park na území zrušeného městského katolického a židovského hřbitova.

Číst více
16.12.2021

Tylův Sad

Tylův Sad, nacházející se v blízkosti Přírodovědecké fakulty Ostravské Univerzity, projde celkovou revitalizací a úpravou. Návrh nového moderního a přírodě blízkého parku byl zpracován v návaznosti na potřeby občanů a studentů Ostravské Univerzity. Při zpracování návrhu byl respektován současný duch místa v souladu se skutečností, že se jedná o veřejný urbánní prostor v centru města s určitou historií. Úpravy sadu by měly být hotovy do konce roku 2022.

Číst více
01.12.2021

Parkovací domy

Nedostatek parkovacích míst je jedno z velmi diskutovaných témat, které trápí zejména centrum Ostravy a jeho širší okolí. Město se snaží nedostatečnou

Číst více
30.11.2021

Přestupní uzel Hlavní nádraží – rekonstrukce budovy vlakového nádraží (SŽ), kolejové trati do Svinova (SŽ) a rekonstrukce tramvajové smyčky

Hlavní nádraží Ostrava je důležitým dopravním uzlem a zároveň jednou z nejvýznamnějších vstupních bran do města, jeho aktuální využití a vzhled

Číst více
09.11.2021

Průmyslově-obchodní čtvrť P3 Ostrava Central

Bývalý brownfield o rozloze 44 ha je ohraničený komunikacemi Místecká, Rudná, řekou Ostravicí a areálem DOV a prošel v minulosti náročnou

Číst více
05.10.2021

Centrum energetických a environmentálních technologií – Explorer (CEETe)

Cílem projektu je vytvoření energeticky soběstačného modulárního a mobilního polygonu CEET-Explorer (CEETe), který bude sloužit pro testování nejmodernějších technologií pro

Číst více

Soutěže pro studenty fakult architektury na téma funkčního veřejného prostoru

Projekt vznikl pro potřeby naplnění a vyhodnocení podrobné databáze informací o městě a z možnosti zapojit do sběru a vyhodnocování

Číst více

Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci

Projekt posiluje mezioborová partnerství výzkumných organizací s aplikační sférou společně realizovaným výzkumem orientovaným na průmysl 4.0 a robotiku. Součástí projektového

Číst více
20.08.2021

Revitalizace předprostoru u OC Kotva a před kostelem sv.Ducha

Úprava venkovního prostranství před areálem Kotva a kostelem sv. Ducha v Ostravě – Zábřehu. Jedná se o původní plochu ze

Číst více
17.08.2021

Life & Environment Research Center Ostrava (LERCO)

Realizace vědeckovýzkumného hubu v širokém a unikátním mezioborovém zaměření v biomedicínských, přírodovědných a behaviorálních oborech, od základního přes aplikovaný výzkum,

Číst více
25.06.2021

Rekonstrukce obchodního domu Ostravica-Textilia

Někdejší módní dům, otevřený roku 1930, patřil od počátku k nejluxusnějším stavbám svého druhu v tehdejším Československu a po dlouhá desetiletí představoval

Číst více