Propojit město uvnitř i se světem

12.04.2022

Rekonstrukce a estetizace Hlavního nádraží a jeho okolí

Hlavní nádraží Ostrava je důležitým dopravním uzlem a zároveň jednou z nejvýznamnějších vstupních bran do města, jeho aktuální využití a

Číst více
24.02.2022

IDS – Zvýšení propustnosti křižovatek

Předmětem projektu je realizace vzájemně provázaných aktivit za účelem zajištění moderního centrálního řízení dopravy, zvýšení plynulosti mobility vozidel v zájmových

Číst více
30.11.2021

Přestupní uzel Hlavní nádraží – rekonstrukce nádražní budovy, kolejové trati do Svinova a tramvajové smyčky

Hlavní nádraží Ostrava je důležitým dopravním uzlem a zároveň jednou z nejvýznamnějších vstupních bran do města. Jeho aktuální využití a

Číst více

Přednádraží Ostrava-Přívoz, prodloužená ulice Skladištní

Záměrem projektu je vybudování nové komunikace, která propojí přednádražní prostor s ulicí Sokolskou směrem na Hlučín. Vznikne tak nová, 4-ramenná,

Číst více
09.11.2021

Průmyslově-obchodní čtvrť P3 Ostrava Central

Bývalý brownfield o rozloze 44 ha je ohraničený komunikacemi Místecká, Rudná, řekou Ostravicí a areálem DOV a prošel v minulosti náročnou

Číst více
03.12.2020

Rozvoj areálu Zoo Ostrava

Zoologická zahrada Ostrava byla založena v roce 1951. V současné době chová na zhruba 100 ha přes 435 druhů zvířat

Číst více
02.12.2020

POTEnT

O projektu Projekt POTEnT (Public Organisations Transform Energy Transition) je projekt meziregionální spolupráce sdílení zkušeností zaměřený na rozvoj lokálních politik

Číst více

Multifunkční sportovní hala

Projekt výstavby Multifunkční sportovní haly s předpokládanou kapacitou cca 3 500 diváckých míst pro sportovní utkání je založen na spolupráci

Číst více

Com.Unity.Lab

Projekt Com.Unity.Lab je inspirovaný dobrou praxí města Lisabon. Projekt je zaměřený na posílení soudržnosti, kvality života a komunit v prioritních

Číst více

CLAIRO

Více než pět desítek milionů korun z evropských fondů získala Ostrava na projekt CLAIRO, který pomůže zlepšit ovzduší ve městě.

Číst více

AIR TRITIA

Kvalita ovzduší patří ke klíčovým a aktuálním problémům všech zemí, neboť má zásadní vliv na kvalitu života a zdraví obyvatelstva.

Číst více
31.08.2020

Koncertní sál a rekonstrukce Domu kultury města Ostravy

Po 150 letech od první myšlenky a téměř 70 letech od založení Janáčkovy filharmonie je Ostrava jen krůček od nového

Číst více

Expat Centrum

Expat Centrum Ostrava pomáhá se začleňováním cizinců žijících v Ostravě a regionu. Podílí se na tvorbě a rozvoji podmínek pro

Číst více
20.05.2020

Malá rozvojová zóna Ostrava-Mošnov

Bývalá Malá rozvojová zóna – nyní Panattoni park Ostrava Airport je území o rozloze 38,57 hektaru v katastrálním území Mošnov.

Číst více
27.01.2020

Vysokorychlostní trať – propojení Ostravy na Prahu, Brno a Katovice

Vysokorychlostní železnice znamená cestování vlaky rychlostmi nad 250 km/h, což přináší řadu výhod. Přiblížení k ostatním částem země a Evropy

Číst více
13.12.2019

Museum+

V Ostravě byla 8. dubna 2021 zřízena nová příspěvková organizace státu MUSEum+. Charakteristika projektu MUSEum+ bude moderním muzeem, které ukazuje

Číst více

Národní zemědělské muzeum – pobočka Ostrava, Dolní Vítkovice

V polovině roku 2020 otevřelo Národní zemědělské muzeum (NZM) v Dolní oblasti Vítkovice novou pobočku. Původní dvojhalí vítkovických železáren, jež

Číst více
05.12.2018

In Focus – regionální talent management

Akční plán pro přilákání talentovaných lidí V posledních letech v Ostravě čelíme tomu, čemu se říká „odliv mozků“, kdy se talentovaní

Číst více
18.04.2017

Prodloužená Porážková IV.

Ulice Porážková je komunikací distribučního okruhu centra, která bude vedena po okraji obytné zástavby centra, podél dopravního koridoru celostátní železniční

Číst více

Ostravské muzeum dopravy

Rekonstrukce a výstavba dopravního muzea situovaného v areálu stávajících budov trojhalí v přednádražním prostoru v Ostravě – Přívoze. Součástí projektu

Číst více
12.04.2017

Komunikace – Severní spoj

Město Ostrava připravuje dostavbu Severního spoje. Jde o významné komunikační propojení centra města a Poruby, které odlehčí dopravě na přetížených

Číst více

Revize statutu města

Zefektivnění řízení a správy města, revize dělby kompetencí mezi statutární město a městské obvody, včetně zpřehlednění pravidel financí. Cílem je

Číst více

Dokončená prodloužená Rudná

Prodloužená Rudná je od 19.12.2019 průjezdná. Čtyřproudá komunikace navázala na silnici s značením 1/11 severozápadně od Ostravy směrem na Opavu

Číst více