Přiblížit město přírodě

02.03.2021

Rekonstrukce zámeckého parku

Lokalita Zámeckého parku, rybníku a okolí Oblouku v Porubě patřila v minulosti ke klíčovým lokalitám obvodu. V průběhu let se

Číst více
15.01.2021

Ozelenění za Novou Karolinou

Ozelenění místa u břehu řeky Ostravice za Novou Karolinou resp. za Trojhalím zahrnovalo výsadbu 15 ks mladých alejových dřevin sesazených

Číst více
14.01.2021

Revitalizace parků a kultivace zeleně v Ostravě

V následujících několika letech město plánuje revitalizovat několik míst a parků a doplnit městskou zeleň v několika městských obvodech.

Číst více
03.12.2020

Ostrava kandidovala na titul „European Green Capital 2020“

Město Ostrava v roce 2017 kandidovalo na titul European Green Capital 2020 (EGC). Přihlášku do prestižní soutěže Evropské komise podalo

Číst více
28.01.2020

Rekonstrukce Sokolské třídy

Projekt se zabývá estetizací veřejného prostoru na jedné z dominantních městských tříd spojujících centrum města s Přívozem včetně úprav zastávek

Číst více
16.01.2020

Rekonstrukce objektu Střelniční

Bytový dům se nachází na pozemku katastrálního území Moravská Ostrava a Přívoz. Jedná se o čtyřpodlažní, podsklepený objekt na nároží

Číst více
13.12.2019

Cyklistická stezka Proskovická, Blanická

Trasa propojila točnu ve Výškovicích se Starou Bělou a výrazně tak přispěla ke zlepšení bezpečnosti provozu na místních úzkých komunikacích.

Číst více
22.03.2019

Cesta vody a Park nad rybníkem

Město Ostrava připravuje projekt Cesta vody a Park nad rybníkem. Řešené území se nachází v katastrálním území Výškovice u Ostravy

Číst více
12.02.2019

Květinové záhony v osmi městských obvodech v Ostravě

V 17 lokalitách v 8 městských obvodech o celkové ploše cca 6000 m2 jsou vysazeny trvalky a cibuloviny. Zhotovitel, společnost

Číst více

Ozelenění Sokolské třídy

Obnova Sokolské třídy je rozdělena do dvou etap. V první etapě obnovy zeleně se na Sokolské třídě objevilo 44 alejových

Číst více
11.02.2019

Parková úprava na Prokešově náměstí

Část Prokešova náměstí u kavárny se promění v příjemné místo s parkovou úpravou. Práce začaly na přelomu září a října

Číst více

Smetanův sad v Mariánských Horách

Město Ostrava připravilo kompletní revitalizaci Smetanova sadu v Mariánských Horách. Park bude vybaven novým mobiliářem i osvětlením. Vysazeny v něm budou

Číst více

Park u Boříka v Nové Vsi

Koncept urbanistického řešení a řešení veřejného prostoru spočívá v potvrzení a posílení stávajících vazeb v území (pěších a cyklistických tahů), doplnění nového

Číst více

Park za biskupstvím (Farská zahrada)

Farská zahrada, zákoutí za kostelem sv. Václava nacházející se pouhé dvě minuty chůze od Masarykova náměstí, odjakživa představovala místo, které

Číst více
07.02.2019

Oherův okruh

Pro všechny běžecké nadšence byl na začátku září 2019 v lokalitě Porubského lesa dokončen nový běžecký okruh. Oficiální otevření i

Číst více
04.01.2018

Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu

Adaptační strategie města Ostravy zahrnuje studii vývoje základních klimatických charakteristik a jejich projekci pro město Ostravu do budoucna. Analyzuje možné

Číst více
04.07.2017

Revitalizace Pustkoveckého údolí

Pustkovecké údolí obohatí vodní hřiště i odpočívadla Zatraktivnění území pro krátkodobou rekreaci obyvatel Ostravy – takový je záměr projektu „Revitalizace

Číst více

Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic

Tato klíčová stavba pro odkanalizování Radvanic, části Slezské Ostravy a výhledově Bartovic, Kunčic a Kunčiček byla dokončena. Její součástí bylo

Číst více
31.05.2017

Nápravná opatření – laguny Ostramo

Laguny po bývalé chemičce Ostramo představují jednu z největších ekologických zátěží na území České republiky. Podle dosavadních údajů v nich

Číst více
18.05.2017

Kotlíkové dotace – grantové schéma

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Podpora výměny lokálních topenišť Nový kotel za starý Ostrava dlouhodobě pracuje na zlepšování životního prostředí,

Číst více
24.04.2017

Revitalizace nábřeží řeky Ostravice

V projektu je řešeno urbanistické řešení veřejného prostoru přiléhajícího k řece Ostravici v centru města, v úseku mezi Mostem Miloše

Číst více
12.04.2017

Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce

Projekt Lesopark Benátky řeší území Hulváckého lesa s bývalým koupalištěm a oblastí rybníků zvanou Benátky. Lesopark se rozkládá na ploše o

Číst více
11.04.2017

Cyklotrasa Y – Průmyslová, Baarova

Výstavbou stezky určené pro cyklisty došlo k propojení se stávajícími městskými cyklistickými stezkami a trasami v trase městské cyklotrasy Y.

Číst více