Oživit historické centrum města

18.07.2022

Rozvoj území Nové Karoliny

Prioritou je zástavba proluk, nevyužitých ploch, kvalitní architektura, funkční veřejný prostor a malé městské zásahy. Vzniká nová zástavba. Na ploše

Číst více
16.05.2022

Náměstí Dr.Edvarda Beneše

V prostoru náměstí Dr.E.Beneše dojde ke kompletní proměně v současnosti zanedbávaného veřejného prostoru, který se změní na nový multifunkční park

Číst více
23.03.2022

Rekonstrukce pavilonu G na Černé louce

V prostorách výstaviště Černá louka se připravuje rekonstrukce pavilonu G, který bude nově sloužit Národnímu divadlu Moravskoslezskému. Pavilon G byl

Číst více

Rozvoj oblasti Černé louky

Území Černé louky se rozkládá v bezprostřední blízkosti historického centra města a centrálního Masarykova náměstí. Dopravní napojení je zajištěno Pivovarskou

Číst více
02.12.2021

Bytové domy

Rekonstrukce a především výstavba nových bytových domů v centru města souvisí se snahou o oživení jeho historického jádra, kde je

Číst více
20.09.2021

Pod Žofinkou: Rozvojové území Karolina – DOV

Rozvojovou oblast Pod Žofinkou vnímáme jako klíčovou lokalitu v širším kontextu centra rozkládající se v délce jedné míle směrem od Černé louky

Číst více
25.06.2021

Ostrava Tower

Výstavba nejvyšší budovy v ČR na pozemku označovaném jako Slza, který leží mezi ulicí 28. října a OC Nová Karolina.

Číst více
31.08.2020

Revitalizace historické budovy jatek

Revitalizace historické budovy jatek – vlajkový projekt strategického plánu je hotový.  Projekt zahrnoval kompletní rekonstrukci bývalých městských jatek, která vznikala

Číst více

Parkovací dům za katedrálou

Cílem města je rozvoj parkování typu P+R a P+G formou zpoplatněných stání. Město Ostrava proto připravilo PROJEKTY PARKOVACÍCH DOMŮ, pro

Číst více

Rezidence Nové Lauby

Město v Nových Laubech vzorově oživuje historické jádro města bydlením a současně vytváří parkovací kapacitu pro návštěvníky centra. Jedná se

Číst více

Bytový dům na ulici Janáčkova

Na ulici Janáčkově v centru města vyrostl sedmipodlažní bytový dům. Realizace stavby byla započata v září 2019 (bylo předáno staveniště)

Číst více
16.01.2020

Rekonstrukce objektu Střelniční

Bytový dům se nachází na pozemku katastrálního území Moravská Ostrava a Přívoz. Jedná se o čtyřpodlažní, podsklepený objekt na nároží

Číst více
05.02.2018

Bytový dům Kostelní-Biskupská

Nový bytový dům v lokalitě Kostelní-Biskupská souvisí se snahou o oživení historického centra města Ostravy, kde je jednou ze základních

Číst více
18.04.2017

Napojení Dolní oblasti Vítkovice na síť cyklostezek podél Ostravice

Stezkou pro cyklisty a pěší by se v budoucnu měla propojit rekreační zóna podél řeky Ostravice s národní kulturní památkou

Číst více
12.04.2017

Proměna nám. Msgre. Šrámka

Architekti navrhli v soutěži, která proběhla v roce 2017, podobu náměstí Msgr. Šrámka.  Jednalo o ideovou soutěž, kterou účastníci obeslali

Číst více