Ostatní projekty

24.07.2019

Stipendia města Ostravy

Město Ostrava podporuje nadané studenty Nadané studenty vysokých škol, kteří mají trvalé bydliště v Ostravě, podporuje město ze svého rozpočtu formou

Číst více

CLAIRO

Více než pět desítek milionů korun z evropských fondů získá Ostrava na projekt, který má pomoci zlepšit ovzduší ve městě.

Číst více
19.06.2019

CYKLISTICKÉ PROPOJENÍ UL. 17. LISTOPADU, VTP

Realizací projektu, tj. vybudování cyklostezky v městském obvodu Ostrava – Poruba došlo ke  zvýšení bezpečnosti cyklistů, kteří jsou v provozu města, spolu

Číst více
10.06.2019

Parkovací dům u krajského úřadu

Město Ostrava plánuje stavbu parkovacího domu, jehož vzhled vzejde z architektonické soutěže. Parkovací dům bude stát na exponované proluce v

Číst více
22.03.2019

Cesta vody a park nad rybníkem v Bělském lese

Město Ostrava připravuje projekt „Cesta vody a park nad rybníkem“. Řešené území se nachází v lokalitě Bělského lesa, východně od zástavby

Číst více
27.02.2019

Energetické úspory LDN Ostrava – Radvanice

Předmětem projektu je zateplení obvodového pláště, výměna oken a dveří, oprava balkónů a rekonstrukce plynové kotelny a navazujícího energetického hospodářství

Číst více
25.02.2019

Plán ÚSES správního obvodu ORP Ostrava

Předmětem projektu je vypracování plánu územního systému ekologické stability krajiny (dále jen ÚSES), který bude s výjimkou území Chráněné krajinné

Číst více

Energetické úspory v areálu MNO

Část I Předmětem projektu je zateplení obálky a výměna otvorových výplní u dvou budov v areálu Městské nemocnice Ostrava: Lékařská pohotovostní

Číst více
20.02.2019

Ostravská stavba roku

Od roku 1994 vyhlašuje statutární město Ostrava soutěž s názvem „Ostravský dům roku“ pro investory a stavby, které byly dokončeny

Číst více
14.02.2019

Kanalizace Plesná

Připravovaná stavba řeší plošnou splaškovou kanalizaci pro odvedení odpadních vod z hlavní části městského obvodu Plesná, Nové Plesné a Staré

Číst více
12.02.2019

Květinové záhony v osmi městských obvodech v Ostravě

Smíšená trvalková výsadba V 17 lokalitách v 8 městských obvodech o celkové ploše cca 6000 m2 budou vysazeny trvalky i

Číst více

Ozelenění Sokolské třídy

Obnova „Sokolské aleje“ bude rozdělena do dvou etap. V první etapě obnovy zeleně se na Sokolské ulici nově objeví 44 alejových

Číst více
11.02.2019

Parková úprava na Prokešově náměstí

Více zeleně, kytek a laviček se dočká i prostor kolem oblíbené kavárny u Černého stromu. Zmenšena bude také rozsáhlá dlážděná

Číst více

Park u Zámku Zábřeh

Nejen pořádání oslav svatováclavských dnů si zaslouží kulturnější prostředí. Dojde k vytvoření sezení, kultivaci zeleně, vysazení záhonů a keřů. Chodníky

Číst více

Smetanův sad v Mariánských Horách

Smetanův sad se nachází v blízkosti školy i bytové zástavby. Měl by tedy i nadále sloužit, jako místo pro potkávání

Číst více

Park u Boříka v Nové Vsi

Koncept urbanistického řešení a řešení veřejného prostoru spočívá v potvrzení a posílení stávajících vazeb v území (pěších a cyklistických tahů), doplnění nového

Číst více

Cingrův sad

MAPA Cingrův sad má velmi specifické umístění. Leží na spojnici mezi centrem a parkem Milady Horákové, na níž navazují sídliště

Číst více

Park za biskupstvím (Farská zahrada)

MAPA Zahradou procházelo v minulosti městské opevnění (jeho zbytky jsou dosud patrné přímo v zahradě) a stála zde půlkruhovitá bašta (dnes

Číst více
07.02.2019

Oherův okruh

V lokalitě Porubský les bude letos vybudován běžecký okruh nepravidelného tvaru o délce 900 metrů.  Jeho realizace začne na jaře a

Číst více
16.01.2019

Zpřístupnění Odry a Olše

Město Ostrava připravuje „Cyklostezku E – Hrušov – Vrbice, dojedete po ní až do Polska. Cyklostezka je součástí mezinárodního projektu

Číst více
21.12.2018

Fajna rodina

Rodina má v Ostravě přirozený a rozmanitý prostor pro rozvoj svého života a je základem prosperity města.    

Číst více
27.08.2018

Hasičská zbrojnice Pustkovec

Stávající budova hasičské zbrojnice jednotky Sboru dobrovolných hasičů Pustkovec, která je v majetku městského obvodu, je stará 140 let a přes

Číst více
05.06.2018

Městečko bezpečí

Místo, kde děti získají pro život důležité, znalosti a dovednosti! Město Ostrava vybuduje poblíž areálu IVC Ostrava-Zábřeh areál pro vzdělávání

Číst více
06.02.2018

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava – Michálkovice

Předmětem projektu byla rekonstrukce stávající budovy hasičské zbrojnice, která byla postavena začátkem 20. století. Poslední zásadní rekonstrukce byla provedena v 80.

Číst více
05.02.2018

Bytový dům Kostelní-Biskupská

Nový dům v proluce mezi ulicemi Kostelní – Biskupská bude sloužit i k bydlení. Zadány jsou i podzemní parkoviště. Podmínky

Číst více

Územní studie č. 1/2017

Projekty v realizaci v sekci Městské prostředí a volnočasové areály, kultura Hlavním cílem územních studií je stanovení zásad prostorového uspořádání

Číst více
12.04.2017

Územní studie č.02/2015/Z1/SV

Hlavním cílem územní studie je stanovení zásad prostorového uspořádání řešeného území zajišťujícího jeho hlavní využití stanovené územním plánem. Územní studie

Číst více
Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram