Ostatní

17.02.2022

Akční plán udržitelné energetiky a klimatu (SECAP)

Statutární město Ostrava je od roku 2011 členem Paktu starostů a primátorů , mezinárodního sdružení místních a regionálních samospráv. Pakt

Číst více
21.01.2022

Rekonstrukce podchodu pod ulicí Místeckou

Projekt  řeší kompletní rekonstrukci stávajícího dopravního uzlu na ulici Místecké, zastávka Dřevoprodej. Stavební úpravy se týkají rekonstrukce stávajícího podchodu pod

Číst více
15.12.2021

Plošná kanalizace Michálkovice

Předmětem projektu „Plošná kanalizace Michálkovice – studie proveditelnosti“ je prověřit realizovatelnost jednotné kanalizace v povodí ČOV Michálkovice ve smyslu ponechání

Číst více
19.11.2021

Hasičské zbrojnice

V průběhu let 2018 – 2020 došlo k rekonstrukcím hasičských zbrojnic na území městských obvodů Pustkovec, Proskovice a Michálkovice. Rekonstrukcemi

Číst více
09.11.2021

REPLACE – Zeleň místo betonu

Téměř 22,5 milionů korun z Norských fondů získala Ostrava na projekt, který přispěje ke zmírnění klimatických změn v městském obvodu

Číst více
08.11.2021

Rekonstrukce studny S14, prameniště Ostrava – Nová Ves

Předmětem projektu je regenerace stávajícího zdroje vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou v areálu prameniště Ostrava – Nová Ves. U stávající

Číst více

Rekonstrukce násosek Důlňák – studna IX

Předmětem projektu je regenerace stávajícího zdroje vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou v prameništi Důlňák – Vratimov. Projekt navazuje na postupnou

Číst více
20.09.2021

Pod Žofinkou: Rozvojové území Karolina – DOV

Rozvojovou oblast Pod Žofinkou vnímáme jako klíčovou lokalitu v širším kontextu centra rozkládající se v délce jedné míle směrem od Černé louky

Číst více
17.05.2021

Sportovní haly

Ostrava je městem se sportovní tradicí, kvalitním hostitelem sportovních akcí jak republikového, tak i evropského či světového charakteru a její

Číst více
12.05.2021

Rekonstrukce Domu kultury Poklad

Porubský Kulturní dům Poklad byl od svého vzniku v roce 1961 centrem kultury v obvodu. Nabízel řadu sálu, učeben a

Číst více
16.12.2020

Energetické úspory MNO – zateplení objektu stravovacích provozů

Předmětem projektu jsou stavební úpravy stávajícího objektu stravovacích provozů v areálu Městské nemocnice Ostrava. Projekt zahrnuje zateplení obálky a výměnu otvorových

Číst více
02.12.2020

Pilotní ověření koncepce sociálního bydlení

Pilotní ověření koncepce sociálního bydlení Na území města žije mnoho domácností v nevyhovujících podmínkách – v důsledku obtížných životních situací se ocitly

Číst více

Revitalizace rybníků v Radvanicích

V blízkosti Léčebny dlouhodobě nemocných v Radvanicích proběhla revitalizace dvou vodních nádrží a jejich okolí. Nově revitalizované území podpoří místní

Číst více
16.09.2020

Parkoviště pod mosty Bazaly

Projekt řeší rozšíření zpevněné plochy v celé délce pod mostní estakádou Bazaly, čímž by mohlo vzniknout více než 200 stání

Číst více
25.08.2020

Svinovský park

Lokalita mezi ulicemi Stanislavského a Bíloveckou v Ostravě-Svinově doznala výrazných změn. Z nevzhledné plochy se stal odpočinkový zelený park. Na místě, které zastávalo funkci průchozího prostoru vznikla zelená oáza k posezení, relaxaci i vzdělávání. Vysazena byla nová zeleň a lokalitu doplnil nový mobiliář, domečky pro hmyz, budky pro ptáky a krmítko. Proměna parku, kterou realizovala společnost Ostravské městské lesy a zeleň, dle návrhu Ing. Magdy Cigánkové Fialové, začala byla ukončena v roce 2020.

Číst více
30.06.2020

Piazetta u Nádražní ulice

V roce 2018 došlo k rekonstrukci veřejného prostoru mezi ulicemi Nádražní a Bankovní v centru Ostravy dle návrhu architektonické kanceláře

Číst více
21.01.2020

Kamerový systém v Bělském Lese

Obsahem projektu bylo vybudování kamerového systému v městské části Bělský Les v obvodu Ostrava-Jih. V roce 2017 byl v této lokalitě spolu s veřejným osvětlením

Číst více
17.12.2019

Landscape festival OSTRAVA 2019

V Ostravě se konal čtyřměsíční festival zabývající se krajinou, uměním a veřejným prostorem. Festival každoročně organizuje pražská galerie Jaroslava Fragnera ve

Číst více

Aplikace čistáOVA

V rámci projektu byla vytvořena nová webová aplikace cistaova.ostrava.cz . Tato aplikace umožňuje občanům Ostravy  jednoduchým způsobem prostřednictvím počítače, tabletu

Číst více

Galerie Dukla

Pasáž bývalého kina Dukla u kruhového objezdu na Hlavní třídě v Porubě se proměnila v galerii. Nápad zřídit v průchodu galerii vznikl

Číst více
13.12.2019

Museum+

V Ostravě byla 8. dubna 2021 zřízena nová příspěvková organizace státu MUSEum+. Charakteristika projektu MUSEum+ bude moderním muzeem, které ukazuje

Číst více
27.02.2019

Energetické úspory LDN Ostrava – Radvanice

Předmětem projektu bylo zateplení obvodového pláště, výměna oken a dveří, oprava balkónů celé budovy a kompletní rekonstrukce energetického hospodářství v

Číst více
25.02.2019

Plán ÚSES správního obvodu ORP Ostrava

Předmětem projektu bylo vypracování plánu územního systému ekologické stability krajiny (dále jen ÚSES), který by byl s výjimkou území Chráněné

Číst více

Energetické úspory v areálu MNO

Předmětem projektu je zateplení budov a výměna otvorových výplní u dvou budov v areálu Městské nemocnice Ostrava: Lékařská pohotovostní služba a

Číst více
14.02.2019

Kanalizace Plesná

Probíhající stavba řeší výstavbu plošné splaškové kanalizace pro odvedení odpadních vod z hlavní části městského obvodu Plesná, Nové Plesné a

Číst více
05.06.2018

Městečko bezpečí

Místo, kde děti získají důležité znalosti a dovednosti Město Ostrava vybuduje poblíž areálu IVC Ostrava-Zábřeh areál pro vzdělávání a praktickou přípravu

Číst více
09.01.2018

Využití řek Ostravice, Odry a Opavy pro sportovní plavbu

V září 2018 byl k projektu dokončen investiční záměr. V návaznosti na výstupy investičního záměru bylo nutno nechat zpracovat „Studii

Číst více
30.10.2017

Modernizace zastávky Důl Hlubina

V uplynulých letech došlo v areálu DOLNÍCH VÍTKOVIC k uskutečnění mnoha zajímavých projektů, které mají za následek změnu této části

Číst více
05.04.2017

Revitalizace veřejného prostoru ulice Umělecké

Ulice umělecká se už dlouho hlásila o změnu a oživení prostoru. Dne 14.12.2016 vyhlásilo město Ostrava otevřenou anonymní architektonicko-urbanistickou soutěž

Číst více