Kultivovat prostředí pro život všech generací

07.09.2022

ZOO OSTRAVA – Expozice tučňáků

Statutární město Ostrava ve spolupráci se ZOO Ostrava připravuje nový projekt“ Expozice tučňáci v ZOO“. Expozice bude umístěna v centrální

Číst více
10.08.2022

DPO Telematika

Jedná se o dva projektové celky – opatření související s odbavováním a bezpečností cestujících typu odbavovacích systémů, kamer apod. a

Číst více
22.06.2022

Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou

Řeší doplnění chybějícího propojení realizovaných komunikací v souběhu se sil. I/11 (SO 169), dále pokračování pěší komunikace od napojení MK

Číst více

Cyklostezka Krásné Pole – Plesná

Rozšíření sítě cyklostezek přispěje k větší provázanosti obvodů a zvýšení možností cykloturistiky v okolí Ostravy. Projekt je ve fázi přípravy.

Číst více

Cyklotrasa S,M – Mečníkova, Žákovská

Cyklopropojení městských obvodů Mariánské Hory, Nová Ves, Ostrava Jih. V tuto chvíli se zpracovává dokumentace pro stavební povolení

Číst více

Cyklotrasa M – ul. 1.máje, Sokola Tůmy

Stavba řeší propojení části městského obvodu Mariánských Hor, konkrétně mezi ul. 28. října a ul. 1. máje. Trasa začíná napojením

Číst více

Most Na Karolině

Součástí projektu by měla být také rekonstrukce mostu Na Karolině, kde dojde k úpravě dopravního řešení, tzn. před a za mostem

Číst více
16.05.2022

Denisův park

Parková plocha u Domu umění mezi ulicemi Umělecká a Denisova čeká revitalizace. Na tento park v centru města je zpracována architektonická studie, kterou připravilo studio Ateliér 38. Předmětem studie bylo navržení moderního přírodě blízkého městského parku s návaznosti na potřeby občanů a téma „výtvarno ve veřejném prostoru“. Realizace projektu začne v roce 2023.

Číst více
01.12.2021

Parkovací domy

Nedostatek parkovacích míst je jedno z velmi diskutovaných témat, které trápí zejména centrum Ostravy a jeho širší okolí. Město se snaží nedostatečnou

Číst více
20.08.2021

Revitalizace předprostoru u OC Kotva a před kostelem sv.Ducha

Úprava venkovního prostranství před areálem Kotva a kostelem sv. Ducha v Ostravě – Zábřehu. Jedná se o původní plochu ze

Číst více
25.06.2021

Rekonstrukce obchodního domu Ostravica-Textilia

Někdejší módní dům, otevřený roku 1930, patřil od počátku k nejluxusnějším stavbám svého druhu v tehdejším Československu a po dlouhá desetiletí představoval

Číst více
09.06.2021

Revitalizace městské třídy Opavská a 28. října

Ulice 28. října a Opavská tvoří společně významnou městskou tepnu spojující dva ze tří největších ostravských městských celků – Centrum

Číst více
14.05.2021

Cyklostezky a cyklotrasy města Ostravy

Síť cyklostezek na území města Ostravy zahrnuje aktuálně zhruba 266 km cyklistických stezek, pruhů a tras, z toho je více

Číst více
02.02.2021

Rekonstrukce věžového domu na Ostrčilově ulici

Renomované studio AI – DESIGN světoznámé architektky Evy Jiřičné a architekta Petra Vágnera zpracovalo komplexní návrh rekonstrukce výškové budovy na ulici Ostrčilova.

Číst více
14.01.2021

Centrum uměleckých terapií Skořápka

Městské centrum uměleckých terapií s poetickým názvem Skořápka, které vzniká v Mariánských Horách bude jediné zařízení svého druhu v České

Číst více
29.12.2020

Areál střelnic na ulici Plzeňská

V rámci projektu dojde k vybudování areálu střeleckých sportů včetně plnohodnotného zázemí. Nové sportoviště je navrženo i k využití pro

Číst více
07.12.2020

Komplexní rekonstrukce Divadla Jiřího Myrona

Téměř 30 let se v Divadle Jiřího Myrona (Národní divadlo moravskoslezské), nic neopravovalo či nerekonstruovalo. Nyní dostane scéna v centru

Číst více

Parkovací dům na ulici 28. října

Parkovací dům na ulici 28. října nabídne řešení dlouhodobého nedostatku míst pro stání. Deficit se týká rezidentů, ale také zaměstnanců

Číst více
02.12.2020

Pilotní ověření koncepce sociálního bydlení

Pilotní ověření koncepce sociálního bydlení Na území města žije mnoho domácností v nevyhovujících podmínkách – v důsledku obtížných životních situací se ocitly

Číst více

Vodíková infrastruktura pro dopravu

Statutární město Ostrava společně s Dopravním podnikem Ostrava a.s. připravuje vybudování první veřejné plnicí stanice a zahájení přípravy projektu pro

Číst více

Projekt Refill

Refill kancelář je iniciátor a zprostředkovatel dočasného užívání opuštěných prostor v Ostravě. Město Ostrava se jako jediné město v České

Číst více
29.09.2020

Propojení centra města s Novou Karolinou

Ulice Nová Pivovarská, Nové Lauby, Smetanovo náměstí, ulice Univerzitní, Karolina Rozsáhlý investiční projekt s názvem „Propojení centra města s Novou

Číst více
21.09.2020

Estetizace a výměna městského mobiliáře

Ve spolupráci s Dopravním podnikem Ostrava město realizovalo projekt „Estetizace a výměna městského mobiliáře“. Projekt řeší postupnou výměnu prvků městského mobiliáře

Číst více
17.09.2020

Revitalizace hornické kolonie Bedřiška

Město Ostrava připravuje unikátní revitalizaci obytné kolonie Bedřiška v Hulvákách. Cílem je přeměnit ji ve standardní část města s primární funkcí

Číst více
07.09.2020

Koupark Radvanice

Areál, který dříve sloužil jako koupaliště, se od sedmdesátých let minulého století potýkal s mnoha technickými problémy, provoz koupaliště byl proto na konci osmdesátých let ukončen. Od roku 2020 areál opět začíná sloužit veřejnosti. Projekt v první etapě zahrnoval výsadbu nových stromů (borovice, duby, buky, habry, javory nebo třešně). Součástí projektu byl také nový mobiliář. První etapa byla ukončena 30. 6. 2020.

Číst více
31.08.2020

Vozy hromadné dopravy na alternativní pohon

Cílem projektu je obnova vozového parku zejména v kontextu jeho modernizace, snížení emisí a zvýšení komfortu pro cestující (nízkopodlažnost, klima,

Číst více

Rekonstrukce a modernizace Městské nemocnice Ostrava

Městská nemocnice Ostrava je největší nefakultní nemocnicí v České republice a významným regionálním poskytovatelem zdravotní péče, jejímž zakladatelem a současně

Číst více

Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA)

Městský ateliér prostorového plánování a architektury je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava, která tvoří vizi stavebního rozvoje města a koordinuje

Číst více

Bikesharing Ostrava

Město Ostrava a především stále více jeho obyvatelé vnímají cyklistickou dopravu jako rychlou, ekologickou a zdravou formu individuální dopravy, kterou

Číst více
29.07.2020

Domov pro zdravotně postižené (MIKASA)

Projekt počítá s novostavbou sociálního zařízení na ulici Srbská v Ostravě – Výškovicích včetně vytvoření nových parkovacích míst. Zařízení by

Číst více