Být centrem prvotřídního vzdělávání

18.07.2022

Nové vysokoškolské studijní programy

Jedná se o další rozšíření nabídky studijních programů. Na Ostravské univerzitě se připravuje nový program Psychologie, na novém kampusu na

Číst více
17.03.2022

Obor Stomatologie na Ostravské univerzitě

Rozšíření nabídky studijních programů na Lékařské fakultě Ostravské univerzity, včetně vybudování infrastruktury.Potřeba studijního programu Stomatologie vychází z aktuálního nedostatku zubních

Číst více
05.10.2021

Soutěže pro studenty fakult architektury na téma funkčního veřejného prostoru

Projekt vznikl pro potřeby naplnění a vyhodnocení podrobné databáze informací o městě a z možnosti zapojit do sběru a vyhodnocování

Číst více

Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci

Projekt posiluje mezioborová partnerství výzkumných organizací s aplikační sférou společně realizovaným výzkumem orientovaným na průmysl 4.0 a robotiku. Součástí projektového

Číst více
17.08.2021

Life & Environment Research Center Ostrava (LERCO)

Realizace vědeckovýzkumného hubu v širokém a unikátním mezioborovém zaměření v biomedicínských, přírodovědných a behaviorálních oborech, od základního přes aplikovaný výzkum,

Číst více
07.12.2020

Moravskoslezská vědecká knihovna

Moravskoslezská vědecká knihovna v současné době sídlí v budově Nové radnice. Denně ji navštíví přibližně 900 osob, prostory však nejsou

Číst více
04.12.2020

Univerzitní kampus na Černé louce

Za Divadlem Antonína Dvořáka vzniká nový multifunkční areál Ostravské univerzity na Černé louce. Sloužit bude nejen studentům, ale i veřejnosti.

Číst více
07.09.2020

Technologická a podnikatelská akademie

V Moravskoslezském kraji vzniká unikátní vzdělávací projekt s názvem „Technologická a podnikatelská akademie a digitální, inovační a mediální laboratoř (TPA

Číst více
18.08.2020

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava I, II,III

Projekty „Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání ORP Ostrava I a II“ se zaměřují na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání

Číst více
29.01.2020

Program na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky na MŠ, ZŠ a SŠ v Ostravě

Program města Ostravy na podporu bilingvní a cizojazyčné výuku v mateřských, základních a středních školách v Ostravě. Poprvé byl vyhlášen

Číst více

Integrace handicapovaných a učebna pro řemeslné a technické obory

Cílem projektu bylo rozšíření bezbariérovosti budovy střediska volného času a realizace multimediální učebny pro řemeslné a technické obory. Tyto učebny

Číst více
21.01.2020

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava I, II, III

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava Hlavním cílem projektu bylo zvýšení úspěšnosti dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Číst více
16.01.2020

Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských zařízeních města Ostravy II

Projekt na zkvalitnění a modernizaci zájmového vzdělávání dětí a studentů, vytvoření nových odborných učeben, podporu technického a přírodovědného vzdělávání, podporu

Číst více
18.04.2017

Zkvalitnění podmínek pro rozvoj strategických studijních programů FS a FMMI VŠB-TUO

Projekt byl zaměřen na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury Fakulty strojní a Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické

Číst více

Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu

Program byl na území statutárního města Ostravy zahájen v roce 2016. Od začátku realizace bylo podpořeno 370 projektů v celkové

Číst více

Bazaly – tréninkové centrum pro mládež

Přestavbou původního fotbalového stadionu Bazaly vznikla moderní fotbalová akademie a tréninkové centrum pro mládež. Vzniklo moderní zázemí pro fotbalové kluby

Číst více