Seznam projektů-2

PROPOJIT MĚSTO UVNITŘ I SE SVĚTEM

Dopravní obslužnost ZOO
„In Focus“ – regionální talent management
Koncertní sál a rekonstrukce Domu kultury města Ostravy
Areál Zoo – energie
Dokončená prodloužená Rudná
Lanovka (Dolní oblast – ZOO)
Revize statutu města
MSK – Komunikace – Severní spoj
Prodloužená Porážkova IV.
Ostravské muzeum dopravy
Přednádraží Ostrava-Přívoz, terminál Jirská a prodloužení ulice Skladištní
Přestupní terminál Ostrava, hlavní nádraží
AIR TRITIA
POTENT

OŽIVIT HISTORICKÉ CENTRUM MĚSTA

Úpravy Černé louky
Lauby Pivovarská – Muzejní
Proměna nám. Msgre. Šrámka
Parkovací dům P+R u katedrály
Revitalizace veřejného prostoru ulice Umělecké
Revitalizace historické budovy jatek

BÝT CENTREM PRVOTŘÍDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Bazaly – tréninkové centrum pro mládež
Fakulta umění a fakulta tělesné výchovy v centru města
Moravskoslezská vědecká knihovna
Program na podporu vzdělávání a talent managementu v oblasti technických a přírodních věd
Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských zařízeních města Ostravy II
Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava I, II, III

ZLEPŠIT PROSTŘEDÍ PRO ROZVOJ PODNIKÁNÍ

Zkvalitnění podmínek pro rozvoj strategických studijních programů FS a FMMI VŠB-TUO
Centrum kompetencí pro smart řešení
Moravskoslezské inovační centrum. Rozvoj VTPO
Fajna dilna – Řemeslný inkubátor
Rozvojová zóna Hrušov/Contera Park Ostrava D1
Centrum energetických a enviromentálních technologií (CEET)
Rozvoj IT4Inovations národního superpočítačového centra
Centrum výzkumu společenských procesů Social Processes Research Centre (SOPREC)
Rozvojový fond pro podporu výstavby nemovitostí pro podnikání pro malé a střední podniky

PODPOROVAT KOMUNITNÍ ŽIVOT A ZAPOJIT OBČANY DO ŘÍZENÍ MĚSTA

FajnOVA
Fajnovy prostor
Participativní rozpočty městských obvodů
Aplikace čistáOVA

KULTIVOVAT PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT VŠECH GENERACÍ

Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA)
Parkoviště u tramvajové smyčky Hlučínská
Landscape Festival Ostrava
Galerie Dukla
Prodloužení tramvajové tratě na 7. a 8. obvod – Poruba
Transformace pobytových služeb Čtyřlístek
Sportovní areál Poruba (bývalý VOKD)
Revitalizace veřejného prostoru DUHA
Do křoví už nemusíš
Anglický park
Využití řek Ostravice, Odry a Opavy pro sportovní plavbu
Terminál Hulváky II. etapa
Parkovací dům u Městské nemocnice Ostrava
Sportovní areál U Cementárny II.
Ostravou na alternativní pohon
Komplexní rekonstrukce Divadla Jiřího Myrona
Bikesharing Ostrava
Vila Na Zapadlém
Rekonstrukce a modernizace Městské nemocnice Ostrava
Domov pro seniory Hulváky
Refill
Integrované dopravní systémy (IDS)
Rozvoj lokality Planetárium Ostrava
Rekonstrukce náměstí Ostrava-Jih
Vodíková infrastruktura pro dopravu
Revitalizace Místecké ulice
Pilotní ověření koncepce sociálního bydlení
Nastavení systému prevence ztráty bydlení a podpory domácnostem v bytové nouzi
Záchytné parkoviště Důl Hlubina
Zastávka MHD Kotva, ul.Výškovická
Parkovací systémy
Kamerový systém v Bělském Lese

PŘIBLÍŽIT MĚSTO PŘÍRODĚ

Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu
Cyklotrasa M přes Svinovské mosty
Revitalizace Pustkoveckého údolí
Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic
Ostrava, kandidát na titul „European Green Capital 2020“
Nápravná opatření – laguny Ostramo
Kotlíkové dotace – grantové schéma
Revitalizace nábřeží řeky Ostravice
Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce
Cyklotrasa Y – Průmyslová, Baarova
Napojení Dolní oblasti Vítkovice na síť cyklostezek podél Ostravice
Cyklostezka Nová Ves – vodárna
Cyklistická stezka Proskovická, Blanická
Rekonstrukce objektu Střelniční

OSTATNÍ PROJEKTY

Projekty, které nejsou zahrnuty v akčním plánu fajnOVA.

Bytový dům na ulici Janáčkově
Bytový dům Kostelní-Biskupská
Cesta vody a park nad rybníkem v Bělském lese
Clairo
Cyklistické propojení ul. 17 listopadu, VTP
Energetické úspory LDN Ostrava – Radvanice
Energetické úspory v areálu MNO
Fajna rodina – rodinná politika města Ostravy
Hasičská zbrojnice Pustkovec
Kanalizace Plesná
Květinové záhony v osmi městských obvodech
Městečko bezpečí
Muzeum +
Národní zemědělské muzeum – pobočka Ostrava, Dolní Vítkovice
Parkovací dům na ulici 28. října
Oherův okruh
Ostravská stavba roku
Ozelenění Sokolské třídy
Parková úprava na Prokešově náměstí
Park u Boříka v Nové Vsi
Park u Zámku Zábřeh
Park za biskupstvím (Farská zahrada)
Plán ÚSES správního obvodu ORP Ostrava
Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava – Michálkovice
Smetanův sad v Mariánských Horách
Stipendia města Ostravy
Územní studie č. 1/2017
Územní studie č.02/2015/Z1/SV
Zpřístupnění Odry a Olše

 

Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram