PROJEKTY 2020

Zvelebení dětského hřiště ul.Stanislavského

Žadatel: Martin Macháč Podpořeno částkou: 500 000 Kč Termín realizace: 2020

Místo před realizací:

projekt FP stanislavskeho FP stanislavskeho

Průběh realizace:

FP realizace stanislavskeho reliazce FP stanislavskeho

Stav po realizaci:

hriste Stanislavskeho

FP projekt Stanislavského

hřiště Stanislavského

FP projekt hřiště Stanislavského

Rybníky pod Bedřiškou – místo pro lepší život

Žadatel: SH ČMS Podpořeno částkou: 80 000 Kč Termín realizace: 2020

Stav před realizací:

původní stav před realizací rybníky nová ves

Stav po realizaci:

posezeni nova ves posezeni rybniky nova ves posezení rybníky nová ves

Komunitní kompostér na ul. E. Rošického ve Svinově

Žadatel: Jindřich Víšek Podpořeno částkou: 36 609 Kč Termín realizace: 2021

Stav před realizací:

prostor pro kompostér Svinov

Altán v centru Staré Bělé

Žadatel: Pavel Stuchlý Podpořeno částkou: 500.000 Kč Termín realizace: 2020

Vizualizace projektu:

Stav před realizací:

FP stav před realizací stará bělá

Průběh realizace:

zapojení komunity do stavby altánu stará bělá realizace altánu realizace altánu stará bělá

Obnova dětského koutku Liščináček

Žadatel: Vzájemné soužití o.p.s Podpořeno částkou: 148 000 Kč Termín realizace: 2021