Aktualizováno 9.9.2021

Technologická a podnikatelská akademie při VŠB-TUO

2018
Záměr
2020
Příprava
2021
Realizace
»
2022
Dokončeno

V Moravskoslezském kraji vzniká unikátní vzdělávací projekt – tzv. Technologická a podnikatelská akademie, která bude primárně zaměřena na vzdělávání technicky nadaných žáků. Na jejím vzniku se podílí Moravskoslezský kraj, Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) a Moravskoslezské inovační centrum Ostrava (MSIC).

Projekt má za cíl podpořit mladé, nadané žáky v technických oborech. Díky založení nové střední školy, technického lycea, studenti získají odborné znalosti například v oblasti průmyslové automatizace, robotiky, kybernetiky, programování, kybernetické bezpečnosti, technického vývoje produktu nebo nových materiálů. Součástí celého projektu je také vznik tréninkového centra pro žáky z ostatních středních škol v regionu a vzdělávacího střediska pro pedagogy.

Střední škola bude působit v prostorách VŠB-TUO; ty projdou celkovou rekonstrukcí tak, aby odpovídaly nejmodernějším trendům v technickém vzdělávání. Na vytváření vzdělávacího programu se budou podílet nejen univerzitní odborníci, ale také inovativní firmy. Obor tak bude přizpůsobený aktuálním požadavkům firem na trhu práce.

Organizace vznikne ve dvou fázích. Od 1. září 2021 proběhne odborné vzdělávání učitelů, které se bude soustřeďovat v MSIC. Nová škola pak bude otevřena v září 2022 – v plánu je otevřít jednu třídu ročně o 30 žácích.

Celkový rozpočet projektu je 30 mil. Kč. Činnost nové organizace měla být financována stejně jako u jiných organizací zřizovaných krajem v oblasti školství – platy pedagogů a dalších zaměstnanců budou hrazeny ze státního rozpočtu, provozní náklady z rozpočtu kraje.