Aktualizováno 3.6.2021

Stipendia města Ostravy

Město Ostrava podporuje nadané studenty

Nadané studenty vysokých škol, kteří mají trvalé bydliště v Ostravě, podporuje město ze svého rozpočtu formou stipendií více než 20 let.

V akademickém roce 2020/2021 Zastupitelstvo města zrušilo výběrové řízení na poskytnutí Stipendia města Ostravy z důvodu krizových opatření v souvislosti s COVID-19.

Pro akademický rok 2021/2022 nebylo výběrové řízení na poskytnutí stipendia města Ostravy vyhlášeno.

 

Mimo tato opatření jsou podmínky pro poskytnutí stipendií:

  • Vysokoškolští studenti a doktorandi se do výběrového řízení na poskytnutí stipendia mohou každoročně přihlásit do 31. července, kdy končí termín pro podání žádosti.
  • Stipendium je určeno vynikajícím studentům vysokých škol s mimořádnými studijními a zároveň vědeckými úspěchy, dále studentům s mimořádnými vědeckými úspěchy.
  • O poskytnutí stipendií rozhoduje s konečnou platností zastupitelstvo města.
  • Na poskytnutí stipendia není právní nárok.
  • O stipendium může požádat student, který v době do 31.7. konkrétního roku dosáhl věku maximálně 27 let, v případě doktorandského studia maximálně věku 30 let a má trvalé bydliště na území statutárního města Ostravy.
  • V termínu došlé přihlášky vyhodnotí Komise pro vzdělávání, vědu a výzkum a předloží orgánům města návrh na poskytnutí stipendií města v jednotlivých cílových skupinách.  Každá přihláška bude posuzována individuálně.

Výše ročního stipendia bývá u studentů magisterského a doktorského studia 65 000 korun pro studenta, u doktorského studia 97 500 korun a u studentů v zahraničí 130 000 korun ročně.

Stipendium je poskytováno vynikajícím studentům od akademického roku 1996/1997. Do roku 2008 město do něj každoročně investovalo 370 000 korun, posléze se částky postupně zvyšovaly až na rekordních 1,775 milionu korun, které jsou městem rozdělovány od akademického roku 2018.

Od roku 1996 bylo stipendium poskytnuto 339 studentům v celkové výši 15 135 000 Kč.

Chci stipendium

 

plakát