Aktualizováno 29.12.2020

Sportovní areál Poruba (bývalý VOKD)

2017
Záměr
2018
Příprava
2020
Realizace
»
2023
Dokončeno

Modernizace sportovního areálu Poruba

Celý komplex nacházející se na ulici Skautská v současnosti zahrnuje travnaté hřiště na kopanou, volejbalová hřiště, škvárové hřiště na kopanou, asfaltová hřiště na házenou, atletický ovál, sektory pro atletiku a tenisový areál s kurty včetně cvičné stěny.

Rekonstrukce, která nijak zásadně neomezí provoz areálu, je rozdělena do dvou etap:

 1. etapa – vybudování umělého travnatého hřiště s umělým trávníkem tzv. 3 generace, provedeny budou stavební úpravy tribuny a oplocení včetně provedení nezbytných terénních a sadových úprav. Součástí stavby bude i realizace související technické a dopravní infrastruktury (přípojka vody, dešťová kanalizace, areálové osvětlení, přípojka NN, kamerový systém, areálové komunikace).
 2. etapa je zahájena realizací dílčí části, a to rekonstrukcí objektu tenisových šaten, které budou sloužit nejen tenistům, ale předpokládá se také využití pro další sportovce a návštěvníky areálu (atletika, návštěvníci, mládež). Díky změně dispozičního řešení a využití místností dojde k doplnění dalších šaten, vybudování zázemí pro sportovní kluby, správce areálu a doplní se chybějící toalety pro areál. Součástí jsou také potřebné přípojky tohoto objektu.

Zhotovitelem stavebních prací je společnost STASEKO PLUS s.r.o. Staveniště bylo předáno, realizace stavebních prací byla zahájena na konci prosince 2020. Dokončení této části areálu je plánováno na září 2021.

Realizace výstavby zbývajících částí II. etapy by měla následovat v letech 2022 až 2023.
Obě etapy budou realizovány dle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

 

Plán areálu po rekonstrukci

Modernizace areálu bude zahrnovat:

 • demolici stávající správní budovy, vybudování nového vstupu se šatnami a zázemím pro sportovce,
 • budova pro tenis – rekonstrukce stávající budovy, doplnění o tenisové šatny, zázemí pro správce areálu, apod.,
 • betonové tribuny – demolice a zatravnění části stávajících tribun, vybudování tribuny pouze na 1 straně, cca 1 400 míst pro diváky,
 • atletický ovál vč. navýšení počtu drah (100 m 8 drah, zbytek 6 drah) a sektorů pro technické disciplíny,
 • revitalizace stávajícího travnatého hřiště,
 • vybudování nové travnaté plochy – tréninkového hřiště,
 • vybudování multifunkčního hřiště pro různé sporty, velikost cca 20×40 m, využití pro sportovní kluby, veřejnost, TV základních škol v okolí, apod.,
 • vybudování restaurace se zahrádkou a dětským hřištěm,
 • vybudování workoutového hřiště,
 • vybudování zázemí pro sportovní potřeby – rekonstrukce stávajících budov,
 • revitalizaci vnitřních komunikací a chodníků.

Sportovní areál byl v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí převeden do základního kapitálu společnosti SAREZA.