Aktualizováno 15.1.2021

Revitalizace a kultivace zeleně v Ostravě

Ostrava, město plné zeleně!

V následujících několika letech město plánuje revitalizovat několik míst a parků a doplnit městskou zeleň. Nové parky, stromy a keře postupně přibydou hned v několika městských obvodech.

Park za biskupstvím (Farská zahrada)

Stránka projektu

mapa

Jak bude park vypadat? Po obvodu pozemku je navrženo oplocení, obsahující uzamykatelné vstupní branky. Zahrada bude rozdělena na dvě části s odlišným charakterem. Část výše bude více osluněná s centrální travnatou plochou a dětským hřištěm. Plocha níže položená bude stylizovaný sad a bude zde přirozeně více stínu. Spojujícím prvkem obou úrovní bude terasa, umístěná pod platanem, plnící funkci ochrany jeho kořenového systému a zároveň nabízející další možnosti k využití zahrady. Platforma bude navázána na stávající opěrné zídky a schodiště, které budou rekonstruovány a osazeny zábradlím. V rámci oprav je navrženo také zrestaurování výtvarného reliéfu. Zpevněné plochy jsou navrženy mlatové a umožňují promenádu i pouhý rychlý průchod zahradou za účelem zkrácení cesty. Zahrada bude doplněna mobiliářem, zahrnujícím lavičky, odpadkové koše a stojany na kola. Do prostoru dětského hřiště je navrženo pítko. V horní – severní části je navržen solitérní listnatý strom zelkova. Centrální plochu bude tvořit pobytový trávník typu sport, který snáší nízké sekání a pohyb uživatelů. Ve spodní části je navržen rastr okrasných ovocných jabloní (Malus ’Evereste‘). Kvetou v jarním období velkými vonnými bílými květy a později vytváří cca 3cm velké jasně červené jablíčka, které drží na stromech celou zimu a poskytují kromě estetického efektu i potravu pro ptáky.

Park u Boříka v Nové Vsi

Stránka projektu

V rámci zeleně je záměrem využití stávajících dřevin a jejich doplnění tak, aby vznikla tzv. parková kostra včetně nezbytné filtrační zeleně. Následně je navrženo přidání pomyslné vrstvy vybavení, zvyšujícího užitnou hodnotu parku – veřejné osvětlení, mobiliář, sportovní prvky. V konceptu návrhu je rovněž nastíněno zapojení parku do ulice U Boříka a s odkazem na historii také podpoření jejího významu v obci. Návrh podporuje záměr realizace pěší a cyklistické trasy směrem k vodárně ve stopě původní významné cesty. V klidové části parku je navržen ovál pro korzování a sportovní vyžití především děti. Dále se počítá s hřištěm pro neformální rekreační aktivity. Ve vnitřním prostoru oválu je navržena větší osluněná plocha – „hřiště“ pro neformální rekreační aktivity a část prostoru je více členěna, tak aby vznikly rozmanitější prostorové celky – palouky. Část za oválem, která se zdvihá do násypu nájezdu na vyvýšenou komunikaci, by měla být nejvíce klidovou částí parku. Opakem této klidové části má být aktivní zóna. Diagonální spojnice mezi podchodem a sportovním areálem v ulici U Boříka, oddělující aktivní a klidovou zónu, byla vytvarována podél oválu a rovněž s ohledem na rozmístění stávajících dřevin…

Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce

Stránka projektu

Projekt „Lesopark Benátky a okolí“ řeší území Hulváckého lesa s bývalým koupalištěm a oblastí rybníků zvanou Benátky. V současné době je pro projekt zpracován investiční záměr a chystá se další stupeň projektové dokumentace.

Lesopark Benátky se rozkládá na ploše o velikosti 23,7 ha. Jedná se o protáhlé území, jehož severní část je ohraničena ulicí Novoveskou s přesahem v místě vodní plochy a ulicí Klostermannovou, až po ulici Sokola Tůmy. Jižní část lesoparku se nachází mezi ulicemi U koupaliště, areálem vodárny a ulicí Plzeňská, s přesahem plochy trojúhelníkového tvaru západně od této komunikace….více o projektu.

Pustkovecké údolí

Stránka projektu

Zatraktivnění území pro krátkodobou rekreaci obyvatel Ostravy – takový je záměr projektu „Revitalizace Pustkoveckého údolí“, který připravuje město Ostrava s obvody Poruba a Pustkovec.

Díky realizaci projektu dojde k rozšíření možností rekreačního vyžití v údolí. Pro rodiny s dětmi bude atrakcí například navrhované vodní hřiště, které vhodně využije místní podmínky a bude napájeno ze studny. Navrženy jsou také menší úpravy terénu ve dvou lokalitách, na jednom vznikne vyhlídka a na druhém travnaté místo pro pikniky. Park obohatí kamenné zídky s odpočívadly osazené trvalkami.

Revitalizace potoka přinese novou trasu koryta, doplnění porostu na březích toku, vysázení mokřadních trvalek a doplnění nášlapných kamenů do toku potoka. U rybníku se změní opevnění břehů směrem k přírodě bližšímu typu, budou postaveny nové schody, rybník se dočká odbahnění, vybudování dřevěných mol, altánu a pobytových schodů k odpočinku, pozorování vody a přírody. Revitalizace parku včetně mlatových cest zahrnuje ošetření a výsadbu dřevin, výsadbu trvalek, založení trávníků a květinových luk, instalaci budek a broukovišť, výstavbu nízkých kamenných zídek a jejich osázení trvalkami…více o projektu.

Revitalizace řeky Ostravice

Stránka projektu

První etapa revitalizace řeky Ostravice je hotova. Více se dozvíte na stránce projektu. Vletech 2020-2022 následuje II.etapa revitalizace nábřeží a to v úseku od mostu Miloše Sýkory po Hradní lávku. V roce 2020 a 2021 se chystá realizace Havlíčkova nábřeží na moravské straně. Tyto úpravy navazují a doplňují projekt výstavby FAKULTA UMĚNÍ A FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY V CENTRU MĚSTA.

Ozelenění Sokolské třídy

Stránka projektu

Z dendrologického průzkumu v okolí Sokolské třídy vyplynulo, že celkový stav aleje je ve velmi špatném stavu a nevyhne se postupnému kácení. Velké zasíťování v podzemí a nadzemní troleje  dopravního podniku omezují výsadbu a obnovu robustními stromy. Na základě všech zjištění jsme přistoupili k různým variantám vhodného ozelenění.

V první etapě obnovy zeleně se na Sokolské ulici nově objeví 44 alejových stromu, 6 576 trvalek a okrasných travin na ploše 548 m2 a 58 000 ks cibulovin, které budou rozmístěny do záhonu nebo trávníku o celkové ploše 1 136 m2. Veškeré „rostlinstvo“ se naplno projeví ve druhém roce po výsadbě.

Sadové úpravy Z1

Sadové úpravy Z2-5

Ozelenění za Novou Karolinou

Ozelenění místa u břehu řeky Ostravice za Novou Karolinou resp. za Trojhalím zahrnovalo výsadbu 15 ks mladých alejových dřevin sesazených do skupin po 3 ks – muchovníky (Amelanchier), dřezovce (Gleditsia), parócie (Parrotia), jinany (Ginkgo) a dříny (Cornus). Dále keře, celkem 390 ks. Z časně kvetoucích dřevin dříny, kdoulovce, zlatice, kaliny, muchovníky, meruzalky a z dřevin s atraktivně zbarvenými prýty v zimním období svídy, zákuly.

Smíšená trvalková výsadba v 8 městských obvodech v Ostravě

Stránka projektu

V 17 lokalitách v 8 městských obvodech o celkové ploše cca 6000 m2 budou vysazeny trvalky i cibuloviny. V současné chvíli probíhá veřejná zakázka na zhotovitele pro realizaci zakázky. Jedná se o tyto místa. Pro náhled vizualizace klikněte na odkazy níže.
Moravská Ostrava a Přívoz
Křižovatka ulic Mariánskohorská a Nádražní (u bývalého kina Svoboda), ul.28.října (Na Frýdlantských mostech), Biskupská ulice, Sokolská třída.
Slezská Ostrava
Křižovatka ulic Hladnovská a Českobratrská (u Přírodovědecké fakulty OÚ).
Mariánské Hory a Hulváky
Ulice Grmelova – zastávka Mariánskohorská (u Kauflandu), Hulvácký terminálSídliště Vršovců.
Ostrava JIH
Ulice Výškovická (u zastávky Zábřeh – Vodárna), ulice Výškovická (u zastávky Zábřeh – Karpatská), ulice Čujkovova (u DK Akord).
Vítkovice
Křižovatka ulic Ruská a Závodní
Poruba
Kruhový objezd – ulice nad Porubkou, ulice Opavská (křižovatka u Intersparu), ulice Opavská (křižovatka u VŠB)
Svinov
Ulice Bílovecká – kruhový objezd
Stará Bělá
Stará Bělá (ul. Junácká)

Betonová zeď naproti bývalému stadionu Bazaly zezelená

Pro ozelenění bude použita trojkombinace rychle rostoucích popínavých dřevin – přísavník trojcípý Parthenocissus tricuspidata ´Veitchii´, ´Yellow Wall´ a přísavník pětilistý (Parthenocissus quinquefolia var. engelmannii). Vznikne zelená kulisa, nenáročná na údržbu a odolná vůči nepříznivému městskému prostředí, která zároveň přispěje k citelnému snížení prašnosti a hluku.