Přeskočit na obsah
Projekt počítá s úpravou prostranství před katedrálou Božského Spasitele a s omezením parkovacích ploch a dopravy v okolí. V plánu je náhrada redukovaných parkovacích míst v podobě několikapatrového parkovacího domu.

Architekti navrhli v soutěži, která proběhla v roce 2017, podobu náměstí Msgr. Šrámka.

Jednalo se o ideovou soutěž, kterou účastníci obeslali 20 návrhy. Porota vyhodnotila návrhy 8. června 2017. Zadání bylo navrhnout architektonicko-urbanistické řešení veřejného prostoru náměstí, a to s detailním zaměřením na předprostor vstupu do katedrály Božského Spasitele. Součástí návrhu byla i představa autorů na dotvoření prostoru okolí katedrály až po městský blok lemující ulici Zámeckou. V soutěžním zadání byla nejen možnost řešení parkování v této centrální části města s cílem dopravu v této lokalitě zklidnit, ale také hrubý odhad finanční náročnosti navrženého řešení.

Podmínkou bylo respektovat nejen dlouhodobý záměr dostavby městského bloku vedle obchodního domu Horník a uvažovaný vjezd do podzemních podlaží pod plánovanou zástavbou pod Masarykovým náměstím, ale také provozní potřeby katedrály Božského Spasitele a Divadla Jiřího Myrona. Rekonstrukce divadla byla zahájena ještě v roce 2017, 1. etapa byla ukončena v roce 2018.

Mezi dvacítkou odevzdaných návrhů odbornou porotu nejvíce zaujal návrh architektů Martina Surovce z Prahy a Miroslavy Šešulkové z Brna. Vítězný návrh schválili také ostravští zastupitelé. Autoři podle názoru porotců citlivými zásahy dosáhli omezení statické dopravy v místě a vytvoření tří prostorů přiléhajících ke katedrále s vlastní charakteristickou identitou pro každý z nich. Zároveň nalezli vhodné místo pro umístění uměleckého díla, které bude připomínat odkaz monsignora Dr. Jana Šrámka.

Projekt v médiích

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2017 Záměr ikona I
2022 Příprava ikona I
2025 Realizace ikona I
2026 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava

Garanti

  • Břetislav Riger náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/promena-namesti-msgr-sramka