Aktualizováno 21.12.2020

Proměna nám. Msgre. Šrámka

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Revitalizace náměstí Msgr. Šrámka

Architekti navrhli v soutěži, která proběhla v roce 2017, podobu náměstí Msgr. Šrámka. 

Jednalo o ideovou soutěž, kterou účastníci obeslali 20 návrhy. Porota vyhodnotila návrhy 8. června 2017.Zadání bylo navržení architektonicko-urbanistického řešení veřejného prostoru náměstí, a to s detailním zaměřením na předprostor vstupu do Katedrály Božského Spasitele a současně představa autorů na dotvoření prostoru okolí katedrály až po městský blok, lemující ulici Zámeckou. V soutěžním zadání byla nejen možnost řešení parkování (statické dopravy) v této centrální části města s cílem dopravu v této lokalitě zklidnit, ale také hrubý odhad finanční náročnosti navrženého řešení.

Podmínkou bylo respektovat nejen dlouhodobý záměr dostavby městského bloku vedle obchodního domu Horník a uvažovaný vjezd do podzemních podlaží pod plánovanou zástavbou pod Masarykovým náměstím, ale také provozní potřeby katedrály Božského Spasitele a Divadla Jiřího Myrona. (Rekonstrukce divadla byla zahájena ještě v roce 2017, 1. etapa byla ukončena v roce 2018.).

Proměna náměstí Msgre. Šrámka v médiích: