Proměna nám. Msgre. Šrámka - Fajnova
Aktualizováno 19.2.2020

Proměna nám. Msgre. Šrámka

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Revitalizace náměstí Msgr. Šrámka

Architekti navrhnuli v soutěži podobu náměstí Msgr. Šrámka. Soutěž proběhla v roce 2017.

Jednalo o ideovou soutěž, kterou účastníci obeslali 20 návrhy. Porota soutěž vyhodnotila 8. června 2017. V soutěži šlo o navržení architektonicko-urbanistického řešení veřejného prostoru náměstí, a to s detailním zaměřením na předprostor vstupu do katedrály Božského spasitele a současně představa autorů na dotvoření prostoru okolí katedrály až po městský blok, lemující ulici Zámeckou. V soutěžním zadání byla nejen možnost řešení parkování (statické dopravy) v této centrální části města s cílem dopravu v této lokalitě zklidnit, ale také hrubý odhad finanční náročnosti navrženého řešení.

Podmínkou bylo respektovat nejen dlouhodobý záměr dostavby městského bloku vedle obchodního domu Horník a uvažovaný vjezd do podzemních podlaží pod plánovanou zástavbou pod Masarykovým náměstím, ale také provozní potřeby katedrály Božského Spasitele a Divadla Jiřího Myrona. (Rekonstrukce divadla byla zahájena ještě v roce 2017).

 

Milníky projektu:

  • 2017; 19. dubna byla zahájena architektonicko-urbanistická soutěž na revitalizaci veřejného prostoru náměstí Msgre Šrámka. Porota soutěž vyhodnotila 8. června 2017.

FOTOGALERIE

Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram