Aktualizováno 10.12.2020

Program podpory vzdělávání a talentmanagementu-oblast technických a přírodních věd

Program byl na území statutárního města Ostravy zahájen v roce 2016. Za toto období bylo realizováno 240 projektů v celkové částce 207 mil. Kč. Program je zaměřen na podporu projektů za účelem rozvoje zejména technických a přírodovědných oblastí, čtenářské a matematické gramotnosti, systematickou podporu nadání, řízení rozvoje nadání a vytváření podmínek pro mimořádné talenty na území statutárního města Ostravy.

Program podporuje:

Práci koordinátorů nadání ve školách, systematickou práci s talenty, vzdělávání pedagogů, vzdělávací programy, exkurze a stáže pro žáky, zapojení odborníků a mentorů z praxe do výuky, vznik a podpora talentcenter, rozvoj technického vzdělávání, interaktivní výukové programy, badatelskou výuku, robotiku, aplikaci experimentů a pokusů, popularizaci vědy a techniky, výzkum, vybavení škol moderními pomůckami, rozvoj studijních oborů a programů, jejichž absolventi chybí na trhu práce, konference, pořádání krajských a celostátních soutěží a další aktivity související s podporou nadání a zejména technického vzdělávání.

Program bývá vyhlašován na podzim. S obsahem programu včetně termínu pro podání žádostí je možno se seznámit na webových stránkách města Ostravy. Žadatelé, jejichž projekty jsou podány v souladu s programem, se osobně setkají s hodnotiteli projektových záměrů při jejich prezentaci a obhajobě. Konečné rozhodnutí o výši podpory projektů vydávají orgány města.

Přínosy programu pro Ostravu:

• interaktivní výukové programy ve Velkém světě techniky a Malém světě techniky DOV,
• aktivně zapojené školy do programu vzdělávání a talentmanagementu s postupným budováním systému podpory talentu, technického a přírodovědného vzdělávání,
• aktivně zapojená do systému vzdělávání a na špičkové úrovni vybavená škol. zařízení zájmového vzdělávání nabízející rozvoj talentu v rámci neformálního vzdělávání,
• aktivně zapojené vysoké školy do podpory talentu a technického vzdělávání,
• nově vzniklé obory na vysokých a středních školách,
• a další příklady dobré praxe

Aktuální informace k projektu najdete také na nových webových stránkách https://talentova.cz/