Přeskočit na obsah
Projekt se skládá z několika dílčích částí: Vymístění tramvajové smyčky, výstavby parkovacího domu, rekonstrukce výpravní budovy a podchodů. Současně s tímto projektem je v plánu vybudování autobusového terminálu v místě ulice Jirská určeného převážně pro příměstské spoje končící na Hlavním nádraží. Poslední fází projektu je komunikační propojení ulic Nádražní a Hlučínské, které umožní vhodnější příjezd regionálních spojů na Hlavní nádraží a dopravní odlehčení uzlu Sadu Boženy Němcové.

Projekt zahrnuje výstavbu autobusového terminálu a odstavné plochy určené převážně pro příměstské spoje končící na Hlavním nádraží Ostrava. Plocha bude určená pro krátkodobé odstavení před další jízdou nebo jako obratiště pro 10 autobusů. Odstavná plocha je napojena na ulici Jirskou sdruženým vjezdem a výjezdem. Samotná odstavná plocha bude opatřena cementobetonovým krytem, příjezdová komunikace a komunikace kolem plochy bude mít asfaltobetonový kryt.

Stavba obsahuje vybudování nového terminálu a odstavné plochy autobusů.  Bylo požádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení. Zpracovává se dokumentace pro provedení stavby. Realizace stavby je plánována společně s projektem prodloužení ulice Skladištní.

 

      vizualizace terminálu

 

 

 

Umístění projektu

Seznam projektů

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava

Garanti

  • Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora pro oblast investic

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/prednadrazi-ostrava-privoz