Aktualizováno 24.5.2022

Přednádraží Ostrava-Přívoz, terminál Jirská

Strategický projekt

Projekt zahrnuje výstavbu autobusového terminálu a odstavné plochy určené převážně pro příměstské spoje končící na Hlavním nádraží Ostrava. Plocha bude určená pro krátkodobé odstavení před další jízdou nebo jako obratiště pro 10 autobusů. Odstavná plocha je napojena na ulici Jirskou sdruženým vjezdem a výjezdem. Samotná odstavná plocha bude opatřena cementobetonovým krytem, příjezdová komunikace a komunikace kolem plochy bude mít asfaltobetonový kryt.

Stavba obsahuje vybudování nového terminálu a odstavné plochy autobusů.  Bylo požádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení. Zpracovává se dokumentace pro provedení stavby. Realizace stavby je plánována společně s projektem prodloužení ulice Skladištní.

 

      vizualizace terminálu