Aktualizováno 30.11.2021

Přednádraží Ostrava-Přívoz, terminál Jirská

Projekt zahrnuje výstavbu autobusového terminálu a odstavné plochy určené převážně pro příměstské spoje končící na Hlavním nádraží Ostrava. Plocha bude určená pro krátkodobé odstavení před další jízdou nebo jako obratiště pro 10 autobusů. Odstavná plocha je napojena na ulici Jirskou sdruženým vjezdem a výjezdem. Samotná odstavná plocha bude opatřena cementobetonovým krytem, příjezdová komunikace a komunikace kolem plochy bude mít asfaltobetonový kryt.

Bylo požádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení. Je zadána veřejná zakázka na realizaci dokumentace pro provedení stavby. Tato stavba by měla být realizována společně s ulicí Skladištní, u které se zpracovává projektová dokumentace pro stavební povolení.

 

      vizualizace terminálu