Aktualizováno 14.12.2020

Přednádraží Ostrava-Přívoz, terminál Jirská a prodloužení ulice Skladištní

Tři dílčí projekty, které jako celek reflektují rozvoj území pro moderní hromadnou dopravu.

Aby bylo možné propojit meziměstskou autobusovou dopravu z Hlučínska s terminálem Hlavní nádraží, je nutné vybudovat komunikaci prodloužená ulice Skladištní, která bude nejkratší trasou propojovat Sokolskou třídu a Hlavní nádraží. Nově bude výstupní stanicí meziměstských autobusových linek stávající nástupní zastávka trolejbusů a autobusů umístěná na hlavním nádraží. Autobus dále zajede do nově vybudovaného terminálu Jirská, který bude sloužit jako odstavná plocha pro autobusy meziměstských linek. Realizací projektů dojde ke zefektivnění obslužnosti a k úspoře času pro cestující v této přestupní vazbě.

Přehledná ilustrativní mapa

 

 

Přednádraží Ostrava-Přívoz, terminál Jirská

Stavba zahrnuje vybudování nového terminálu a odstavné plochy pro autobusy. Plocha bude určená pro krátkodobé odstavení před další jízdou nebo jako obratiště pro 10 autobusů. Odstavná plocha je napojena na ulici Jirskou sdruženým vjezdem a výjezdem. Samotná odstavná plocha bude opatřena cementobetonovým krytem, příjezdová komunikace a komunikace kolem plochy bude mít asfaltobetonový kryt.

Bylo vydáno stavební povolení. Tato stavba by měla být realizována společně s ulicí Skladištní, u které se zpracovává projektová dokumentace pro stavební povolení.

 

Přednádraží Ostrava-Přívoz, prodloužená ulice Skladištní

Záměrem projektu je vybudování nové komunikace, která propojí přednádražní prostor s ulicí Sokolskou směrem na Hlučín. Vznikne tak nová, 4-ramenná, úrovňová křižovatka se světelnou signalizací, která zohledňuje možnost protažení tramvajové dopravy od nádraží Ostrava-Přívoz po nové ulici Skladištní, třídě Sokolská a na smyčku Černý potok.

Vozovka se začne budovat v místě ukončení realizované ulice Skladištní v rámci stavby „Estetizace přednádraží Ostrava – Přívoz.“ Odtud po ulici Zákrejsova se ulice Skladištní rozšiřuje a doplňuje chodníky. Od ulice Zakrejsova, kterou kříží, vede v nové trase po Sokolskou třídu. Zde je navržena nová světelně řízená křižovatka. Upraven bude nezbytný úsek Sokolské třídy a ulice K Lávce. Trasa je volena s ohledem na budoucí propojení tramvajové trati od Hlavního nádraží směrem na Černý potok. Navržené řešení umožní i výhledové řešení vlakotramvaje.

Zpracovává se projektová dokumentace pro stavební povolení. Projekt má návaznost na stavbu „Přednádraží Ostrava-Přívoz, terminál Jirská“.

 


Přestupní terminál Ostrava, hlavní nádraží

Projekt zajistí přestavbu tramvajové smyčky, modernizaci nástupišť a kolejišť. Na základě vysokých investičních nákladů na přemístění smyčky se uvažuje o prodloužení tramvajové tratě na ulici Sokolská třída nebo úpravu stávají smyčky pro bezbariérové užívání. Konkrétně by mohlo jít o změnu přístupu z přednádražního prostoru na vlaková nástupiště, podzemním bezbariérovým komunikačním propojením z předprostoru výpravní budovy na vlaková nástupiště namísto dnešních nadchodů.

 

FOTOGALERIE