Aktualizováno 11.6.2021

Přednádraží Ostrava-Přívoz, terminál Jirská a prodloužení ulice Skladištní

Tři dílčí projekty, které jako celek reflektují rozvoj území pro moderní hromadnou dopravu.

Aby bylo možné propojit meziměstskou autobusovou dopravu z Hlučínska s terminálem Hlavní nádraží, je nutné vybudovat komunikaci prodloužená ulice Skladištní, která bude nejkratší trasou propojovat Sokolskou třídu a Hlavní nádraží. Nově bude výstupní stanicí meziměstských autobusových linek stávající nástupní zastávka trolejbusů a autobusů umístěná na hlavním nádraží. Autobus dále zajede do nově vybudovaného terminálu Jirská, který bude sloužit jako odstavná plocha pro autobusy meziměstských linek. Realizací projektů dojde ke zefektivnění obslužnosti a k úspoře času pro cestující v této přestupní vazbě.

Přehledná ilustrativní mapa

 

Přednádraží Ostrava-Přívoz, terminál Jirská

Výstavba autobusového terminálu a odstavné plochy určené převážně pro příměstské spoje, končící na Hlavním nádraží. Plocha bude určená pro krátkodobé odstavení před další jízdou nebo jako obratiště pro 10 autobusů. Odstavná plocha je napojena na ulici Jirskou sdruženým vjezdem a výjezdem. Samotná odstavná plocha bude opatřena cementobetonovým krytem, příjezdová komunikace a komunikace kolem plochy bude mít asfaltobetonový kryt.

Bylo požádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení. Je zadána veřejná zakázka na realizaci dokumentace pro provedení stavby. Tato stavba by měla být realizována společně s ulicí Skladištní, u které se zpracovává projektová dokumentace pro stavební povolení.

      vizualizace terminálu

 

Přednádraží Ostrava-Přívoz, prodloužená ulice Skladištní

Záměrem projektu je vybudování nové komunikace, která propojí přednádražní prostor s ulicí Sokolskou směrem na Hlučín. Vznikne tak nová, 4-ramenná, úrovňová křižovatka se světelnou signalizací, která zohledňuje možnost protažení tramvajové dopravy od nádraží Ostrava-Přívoz po nové ulici Skladištní, třídě Sokolská a na smyčku Černý potok.

Vozovka se začne budovat v místě ukončení realizované ulice Skladištní v rámci stavby „Estetizace přednádraží Ostrava – Přívoz.“ Odtud po ulici Zákrejsova se ulice Skladištní rozšiřuje a doplňuje chodníky. Od ulice Zakrejsova, kterou kříží, vede v nové trase po Sokolskou třídu. Zde je navržena nová světelně řízená křižovatka. Upraven bude nezbytný úsek Sokolské třídy a ulice K Lávce. Trasa je volena s ohledem na budoucí propojení tramvajové trati od Hlavního nádraží směrem na Černý potok. Navržené řešení umožní i výhledové řešení vlakotramvaje.

Byla provedena aktualizace projektové dokumentace. Stavba má návaznost na projekt „Přednádraží Ostrava – Přívoz, Terminál Jirská“. V 07/2020 bylo vydáno územní rozhodnutí, které je v platnosti. Zpracovává se dokumentace pro stavební povolení. Časová realizace je závislá na dořešení majetkových vztahů.

 

Přestupní terminál Ostrava, hlavní nádraží

Generální rekonstrukce nástupišť a tubusů Hlavního nádraží. Úprava a rekonstrukce tramvajové smyčky vedoucí k dosažení úplné bezbariérovosti, estetizace veřejného prostoru. Realizována bude úprava smyčky ve stávající poloze za účelem bezbariérovosti a úprava celkového veřejného prostoru nádraží ve vazbě na rekonstrukci SŽDC.