Publikováno 10.6.2019

Parkovací dům u krajského úřadu

2019
Příprava
2019
Soutěž
»
2020
Projektujeme
2022
Realizace

Město Ostrava plánuje stavbu parkovacího domu, jehož vzhled vzejde z architektonické soutěže. Parkovací dům bude stát na exponované proluce v sousedství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v blízkosti Domu kultury města Ostravy. Kapacita je plánována na 600 parkovacích míst. V lokalitě, která je určena k výstavbě nového parkovacího domu, je dlouhodobý nedostatek míst pro stání. Týká se rezidentů, ale také zaměstnanců a návštěvníků řady institucí, které v místě sídlí –  Domu kultury města Ostravy, Divadla Petra Bezruče, pracoviště České správy sociálního zabezpečení, Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj i krajského úřadu.

Nyní se na tomto místě nachází odstavné povrchové parkoviště s připojením z ulice Na Jízdárně s kapacitou 70 stání. Ulice 28. října patří mezi hlavní ostravskou tepnu. Plánována je její revitalizace na ulici městského charakteru a zlepšení tak podmínek pro pěší i cyklisty. Zkvalitnění veřejného prostoru. Za několik let na této třídě vyrostou nové stavby. Plánuje se koncertní sál a rekonstrukce Domu kultury města Ostravy, Černá kostka – Moravská vědecká knihovna a nyní i parkovací dům.

Architektonická soutěž byla vyhlášena 7.6.2019 a lhůta pro podání návrhů končí 13. září 2019. Doporučené náklady na realizaci stavby podle soutěžního návrhu včetně navržených úprav okolí jsou 359 milionů korun. Soutěžní podklady musí obsahovat způsob dopravního napojení parkovacího domu z ulice Na Jízdárně, návrh provozního režimu parkoviště a komerčních prostor v parteru stavby směrem k ulici 28. října, a minimálně 10 míst určených pro nabíjení elektromobilů. O návrhu rozhodne porota nejpozději na přelomu září a října.

Porota zasedne v tomto složení:
Řádní členové závislí:
Tomáš Macura – primátor města Ostravy, David Witosz – 1. místostarosta obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Jaroslav Kania – náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.
Řádní členové nezávislí:
architekti Tadeáš Goryczka, Pavla Melková, Aleš Student a David Chmelař.
Náhradníci závislí:
náměstci primátora Zuzana Bajgarová a Martin Štěpánek.
Náhradníci nezávislí:
architekti Martin Chválek a Barbara Potysz.
Předpokládané finanční náklady na realizaci této soutěže o návrh, tj. celková částka na ceny a odměny v soutěži, činí 2 miliony korun.


Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram