Aktualizováno 18.11.2022

Parkovací dům za katedrálou

Strategický projekt
2019
Záměr
2022
Příprava
»
2025
Realizace
2027
Dokončeno

Cílem města je rozvoj parkování typu P+R a P+G formou zpoplatněných stání. Město Ostrava proto připravilo PROJEKTY PARKOVACÍCH DOMŮ, pro které hledá developery. Jedním z projektů je i parkovací dům za katedrálou Božského Spasitele, který by měl řešit dlouhodobý deficit parkovacích míst v centru města, který v současné době činí cca 2000 míst. V souvislosti s projektem Revitalizace náměstí Msgr. Šrámka  by mělo v příštích letech dojít ke zrušení zhruba 100 míst, která by měla být parkovacím domem nahrazena. Projekt tak podpoří i zkultivování veřejného prostoru.

Popis projektu

Novostavba parkovacího domu bude situována na pozemcích parc. č. 461/1 a 461/2 o celkové výměře 2 038 m² v k.ú. Moravská Ostrava. Jedná se o proluku v centru města, mezi nám. Msgre. Šrámka a ulicí Zámecká, v jihozápadní části Masarykova náměstí. V současnosti se na volné ploše nachází placené parkoviště provozované Ostravskými komunikacemi, a.s. a dva provizorní jednopodlažní objekty (trafika, prodejna vaflí, nehtové studio.).

Zamýšlený projekt multifunkčního parkovacího domu by měl nahradit současné pozemní parkoviště na nám. Msgre. Šrámka a ul. Purkyňova a celkově navýšit kapacity parkovacích míst v centrální části města. 

Nový parkovací dům bude mít 2 podzemní podlaží a 7 nadzemních pater:

  • podzemní patra: pro parkování
  • přízemí objektu: pro služby
  • nadzemní patra – 6 pater pro parkování
  • počet parkovacích míst: 417
    • z toho 9 míst pro ZTP
    • 10+ stání pro jízdní kola
    • 30+ parkovacích míst pro vozidla na plynový pohon

Parkovací dům bude v souladu s památkovou péčí, městskou fasádou nebude narušovat okolní architekturu, výškou nepřesáhne poblíž situovaný obchodní dům.

V současnosti probíhají v místě realizace  průzkumy zajišťující stavebně-technického řešení vlastní budovy , které budou jedním z podkladů pro projekční činnost.

Architektonická soutěž

Na podobu této budovy byla v červnu 2020 vyhlášena architektonická soutěž s lhůtou pro doručení žádostí o účast do 31.7.2020. Město obdrželo 36 žádostí, na základě zaslaných portoflií vybralo tři účastníky, které dále oslovilo pro podání návrhů (lhůta pro odevzdání nabídek byla stanovena na 20. 11. 2020). 27. listopadu 2020 hodnotící komise vybrala vítězný návrh z pera studia Chalupa architekti.

Architektonickou soutěž měl na starost Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA). Více informací o soutěži ZDE.

Předpokládané náklady jsou odhadovány na 496 milionů korun.

Detailní informace k projektu naleznete také na WWW.POZEMKY.OSTRAVA.CZ .

Parkovací dům u katedrály v médiích