Aktualizováno 3.12.2021

Ozelenění Sokolské třídy

2017
Záměr
2018
Příprava
2018
Realizace
2019
Dokončeno

Ulice Sokolská třída v centru města prošla významnou úpravou zeleně. Její obnova je rozdělena do dvou etap.

V první etapě obnovy zeleně, která proběhla v roce 2018, se na Sokolské třídě vysázelo 44 alejových stromů, 6 576 trvalek a okrasných travin na ploše 548 m2 a 58 000 ks cibulovin, které jsou rozmístěny do záhonu nebo trávníku o celkové ploše 1 136 m2. Celkové náklady 1. etapy, kde se počítá i s 3-letou rozvojovou péčí jsou vyčísleny na 3.944.061 Kč s DPH. Druhá etapa obnovy Sokolské třídy je v projektové fázi. Přeložení inženýrských sítí bude časově náročné a muže trvat i několik let.

 

 

 

 

 

 

Více o projektu a druhé etapě Rekonstrukce Sokolské třídy.

SADOVÉ ÚPRAVY Z1

SADOVÉ ÚPRAVY Z2-5

FOTOGALERIE