Aktualizováno 18.12.2020

Ozelenění Sokolské třídy

2017
Záměr
2018
Příprava
2018
Realizace
2019
Dokončeno

Obnova Sokolské třídy je rozdělena do dvou etap.

V první etapě obnovy zeleně se na Sokolské třídě objevilo 44 alejových stromů, 6 576 trvalek a okrasných travin na ploše 548 m2 a 58 000 ks cibulovin, které jsou rozmístěny do záhonu nebo trávníku o celkové ploše 1 136 m2. Veškeré „rostlinstvo“ se naplno projeví ve druhém roce po výsadbě. Celkové náklady 1. etapy, kde se počítá i s 3-letou rozvojovou péčí jsou vyčísleny na 3.944.061 Kč s DPH.

 

 

 

 

 

 

Druhá etapa obnovy Sokolské třídy je v projektové fázi. Přeložení inženýrských sítí bude časově náročné a muže trvat i několik let. Sokolská třída v centru města si však péči zaslouží. Stane se opět krásnou, zelenou částí města.

Více o projektu a druhé etapě Rekonstrukce Sokolské třídy.

SADOVÉ ÚPRAVY Z1

SADOVÉ ÚPRAVY Z2-5

FOTOGALERIE