Publikováno 16.10.2019

Nový parkovací dům na ulici 28. října

Nový parkovací dům poblíž Domu kultury Ostrava bude vypadat jako socha a je zajímavou reakcí na návrh koncertní haly. Porota posuzovala nejen architektonické řešení samotného parkovacího domu včetně úprav veřejných prostranství, ale také zapojení parteru k ulici 28. října, provozní, dopravní a technické řešení parkovacího domu, hospodárnost a finanční přiměřenost zvoleného řešení.

Návrh reaguje i na podobu plánovaného koncertního sálu a současně jedinečně zpodobňuje funkci vlastní stavby. Urbanisticky dobře reaguje na okolí, a to jak na hlavní třídu, tak i na bytový dům za ním. Dobře řešený a krytý parter je vhodným místem pro trávení volného času a potkávání lidí. Celkově tak zajímavým způsobem dotváří uliční prostor, je zde čitelná uliční fronta, současně ale také umožňuje průchody pěším tak, že nevytváří další komunikační bariéry.

Do soutěže přišlo 42 podle porotců kvalitních návrhů, dva z nich rada vyloučila pro nesplnění soutěžních podmínek. Návrhy měly vysokou grafickou úroveň a respektovaly důležité podmínky ze zadání, zejména dotvoření uličního prostoru a zachování napojení sousední nemovitosti.

V porotě zasedli především renomovaní architekti Tadeáš Goryczka, Barbara Potysz jako náhradník za Pavlu Melkovou, Aleš Student, David Chmelař a Martin Chválek. Spolu s primátorem Macurou a náměstkyní Bajgarovou byli dále členy poroty místostarosta obvodu Moravská Ostrava a Přívoz David Witosz a náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslav Kania.

Na vítězném návrhu PROJEKTSTUDIA EUCZ, s.r.o. porotci ocenili jedinečný přístup k řešení, který odráží dobu vzniku a přináší do prostoru nové podněty.

 

2. místo – Ing. arch. Radomír Feňo, Ing. arch. Ivona Uherková a Sollaron architects, s.r.o.
3. místo – od společnosti ZALUBEM

 

 

 

 

 

 


Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram