Aktualizováno 21.6.2021

Dotační program fajnOVy prostor

Dotační program na podporu projektů ve veřejném prostoru

WEBOVÉ STRÁNKY DOTAČNÍHO PROGRAMU

Cílem programu  je podpora projektů realizovaných v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, které povedou k oživení a rozvoji veřejného prostoru a místních komunit na území statutárního města Ostravy. Nedílnou součástí projektů je aktivní zapojení veřejnosti do přípravy i realizace projektu.

Jste aktivní občan nebo nestátní nezisková instituce? Chybí Vám něco ve Vašem blízkém okolí? Máte skvělý nápad, který by stálo za to zrealizovat? Nyní máte možnost uskutečnit své projekty a pomoci dotvořit veřejné prostranství podle svých představ. Ulice, náměstí, parky, chodníky i zeleň, která neslouží pouze jednotlivci, ale široké veřejnosti, je prostor pro realizaci vašeho projektu!

Maximální výše dotační podpory určené na jeden projekt je 500 000,- Kč. Předpokládaný finanční objem alokovaných finančních prostředků pro celý dotační program (29. 1. 2020 – 31. 12. 2021) je 9 mil. Kč.

Dotační program pro období 2020 – 2021 se skládá z jednotlivých výzev. V rámci těchto výzev se přihlášené projektové záměry budou předkládat, posuzovat, diskutovat, přizpůsobovat, hodnotit a také zamítat. Žadatelem o dotaci může být fyzická osoba nepodnikající nebo nestátní neziskové organizace působící na území celé České republiky: spolek, ústav, obecně prospěšná společnost. Nedílnou součástí projektů je aktivní zapojení veřejnosti do přípravy i samotné realizace projektu.

Inspirovat se můžete již REALIZOVANÝMI PROJEKTY

Časový harmonogram

Odevzdání projektového záměru – přihlášení do 1.kola Odevzdání žádosti o dotaci – přihlášení do 3.kola Rozhodnutí o poskytnutí dotace
1. výzva 31. 3 . 2020 květen 2020 30 . 6. 2020
2. výzva 31. 7. 2020 listopad 2020 31. 12. 2020
3. výzva 30. 10. 2020 únor 2021 31. 3. 2021
4. výzva 29. 1. 2021 květen 2021 30. 6. 2021
5. výzva 30. 4. 2021 srpen 2021 30. 9. 2021
6. výzva 31. 7. 2021 září 2021 31. 10. 2021

Statutární město Ostrava si vyhrazuje právo na změnu termínu.

PODMÍNKY DOTAČNÍHO PROGRAMU

KONTAKT