Aktualizováno 12.1.2022

Dotační program TVOŘÍME PROSTOR (fajnOVy prostor)

2016
Záměr
2016
Příprava
2017
Realizace
»
2024
Dokončeno

Dotační program na podporu projektů ve veřejném prostoru

WEBOVÉ STRÁNKY DOTAČNÍHO PROGRAMU

Vyhlášení programu 8. 12. 2021
Zahájení příjmu projektových záměrů 10. 1. 2022
Ukončení programu 31. 12. 2024

Jste aktivní občan nebo nestátní nezisková instituce? Chybí Vám něco ve Vašem blízkém okolí? Máte skvělý nápad, který by stálo za to zrealizovat? Nyní máte možnost uskutečnit své projekty a pomoci dotvořit veřejné prostranství podle svých představ. Ulice, náměstí, parky, chodníky i zeleň, která neslouží pouze jednotlivci, ale široké veřejnosti, je prostor pro realizaci vašeho projektu!

Cílem programu  je podpora projektů realizovaných v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, které povedou k oživení a rozvoji veřejného prostoru a místních komunit na území statutárního města Ostravy. Nedílnou součástí projektů je aktivní zapojení veřejnosti do přípravy i realizace projektu.

Maximální výše dotační podpory určené na jeden projekt je 500 000,- Kč. Předpokládaný finanční objem alokovaných finančních prostředků pro celý dotační program je 9 mil. Kč.

HARMONOGRAM

Dotační program pro období 2022 – 2024 se skládá z jednotlivých výzev. V každé z těchto výzev se budou přihlášené projektové záměry posuzovat, diskutovat, přizpůsobovat, hodnotit a také zamítat.

Odevzdání projektového záměru 1. kolo jednání komise 2. kolo jednání komise Odevzdání žádosti o dotaci 3. kolo jednání komise Rozhodnutí o dotaci a uzavření smlouvy
1. výzva 1. 2. 2022 10. 2. 2022 3. 3. 2022 3. 5. 2022 12. 5. 2022 červen 2022
2. výzva 1. 5. 2022 12. 5. 2022 2. 6. 2022 1. 8. 2022 11. 8. 2022 září 2022
3. výzva 1. 8. 2022 11. 8. 2022 1. 9. 2022 1. 11. 2022 10. 11. 2022 prosinec 2022
4. výzva 1. 11. 2022 10. 11. 2022 1. 12. 2022 1. 2. 2023 9. 2. 2023 březen 2023
5. výzva 1.2. 2023 9. 2. 2023 2. 3. 2023 2. 5. 2023 11. 5 .2023 červen 2023

Dotační program se skládá z jednotlivých výzev. V rámci těchto výzev se přihlášené projektové záměry budou předkládat, posuzovat, diskutovat, přizpůsobovat, hodnotit a také zamítat. Žadatelem o dotaci může být fyzická osoba nepodnikající nebo nestátní neziskové organizace působící na území celé České republiky: spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, družstvo, nadace, nadační fond atd.. Nedílnou součástí projektů je aktivní zapojení veřejnosti do přípravy i samotné realizace projektu.

REALIZOVANÉ PROJEKTY

PODMÍNKY DOTAČNÍHO PROGRAMU

KONTAKT