Aktualizováno 5.4.2022

Cyklotrasa M přes Svinovské mosty

Strategický projekt
2016
Záměr
2018
Příprava
2020
Realizace
»
Dokončeno

Cyklotrasa M vede z centra Ostravy přes Mariánské Hory, dále Poruba – Plesná; Poruba – Svinov – Dubí – Nová Ves; Michálkovice – Rychvald.

Úsek v místě Svinovských mostů vede souběžně s ulicí Opavskou, v prostoru tzv. jižní věže je propojení řešeno spojovací lávkou. Stavba je prostorově i časově koordinována se stavbou Silnice II/479 Ostrava, ulice Opavská, mosty 479-003 přes trať SŽDC, kde je investorem Moravskoslezský kraj.

V červenci 2020 bylo vydáno stavební povolení. V současné době je projekt výstavby cyklostezky pozastaven.

Mapy.cz k cyklotrase M.
Ostravainfo.cz k trase M.

situační výkres