Minulé ročníky

PROJEKTY 2019/2020 – 3.ročník dotačního programu fajnovy prostor, 2019

Dne 10. 4. 2019 vyhlásilo statutární město Ostrava na základě usnesení zastupitelstva města 3. ročník dotační výzvy fajnOVY prostor. Celkem bylo v roce 2019 podpořeno 5 projektů..

PROJEKTY 2018/2019 – 2. ročník dotačního programu fajnovy prostor, 2018

V roce 2018 byla vyhlášeny výzvy ve dvou vlnách. První příjem přihlášek probíhal od 15.1.2018 do 7.4. 2018. Po vyhodnocení bylo rozhodnuto o vyhlášení druhé výzvy, která probíhala od 25.6. do 7.8.2018. Celkem bylo v roce 2018 podpořeno 18 projektů.

PROJEKTY 2017/2018  – 1. ročník dotačního programu fajnovy prostor, 2017

Dne 25. 1. 2017 vyhlásilo statutární město Ostrava na základě usnesení zastupitelstva města výběrové řízení pro poskytování peněžních prostředků na rok 2017 v oblasti revitalizace veřejného prostoru s termínem podávání žádostí 1. 3. – 1. 5. 2017.

Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram