Publikováno 22.9.2022

Galerie PLATO vystavuje ve zrekonstruované budově bývalých jatek

Dne 21. 9. 2022 se začala psát nová kapitola někdejších městských jatek, přestavěných na reprezentativní sídlo galerie současného umění PLATO. Druhý život památkově chráněné budovy odstartovala vernisáž mezinárodní výstavy „Optimalizované bajky o dobrém životě“.

Samotný proces záchrany bývalých jatek, zakončený zpřístupněním galerijních prostor, započal roku 2017, kdy statutární město Ostrava vypsalo příslušnou architektonickou soutěž. Úloha zásadní proměny objektu při zachování jeho historického rázu nakonec připadala polskému architektovi Robertu Koniecznému a jeho studiu KWK Promes. Právě Konieczný je obecně považován za průkopníka svébytného stylu, tzv. moving architecture.

Stavební práce na budově skončily letos na jaře. Dnes se zde nachází 5 výstavních sálů, přičemž každý z nich může fungovat jak samostatně, tak ve vzájemném propojení. Umožňuje to unikátní architektonický prvek, který je pro zrekonstruovaná jatka charakteristický. Tím jsou otočné stěny, dovolující v neposlední řadě začlenit přilehlá venkovní prostranství do výstavních prostor. Kromě výstavních sálů je součástí budovy veškeré myslitelné zázemí. Najdeme zde administrativní část, kavárnu nebo místnosti, určené pro přednášky a školní či obecně vzdělávací aktivity.

Náklady na rekonstrukci, jež zároveň představuje vlajkový projekt oživení městského centra, vyšly na 190,8 milionů korun bez DPH.

„Jsme v ideální situaci, kdy dojíždí akce, které máme v bývalém hobbymarketu a tady už můžeme dělat ten program, který předznamenává nějakou budoucnost – velké silné výstavy,“  zhodnotil ředitel Galerie PLATO Marek Pokorný. 

Uměleckou premiérou někdejších jatek se stala vernisáž výstavy „Optimalizované bajky o dobrém životě“. Svá výtvarná díla v jejím rámci vystavuje 15 umělců, přičemž některá z nich vznikla přímo pro nové prostory Galerie PLATO.  Prostřednictvím vystavených exponátů je návštěvníkovi kladena otázka, co je to dobrý život a jakým způsobem jej žít.

Názory na jeho využití se různí, návody a techniky, které náš život mají zlepšit, jsou všudypřítomné. Příklady se množí a protiřečí si. A my sami si ve svých každodenních rutinách a v pokusech o jejich narušení odporujeme,“ doplňují náhled na téma výstavy zástupkyně kurátorského týmu Daniela a Linda Dostálkovy.

Kurátoři divákovi záměrně ponechávají značnou míru volnosti v interpretaci jednotlivých uměleckých děl. Výstava potrvá do 1. 1. 2023.