fajne články - Fajnova

fajne články

Máte s dětmi v Ostravě oblíbené místo? Pošlete nám tip!

Máte v Ostravě oblíbená místa, kde trávíte s dětmi volný čas a rádi byste o nich informovali ostatní? Tak neváhejte a zapojte se do nového projektu připravovaného městem Ostrava pod názvem „Místa přátelská rodině“.

O co se v tomto projektu jedná?

V rámci Ostravy budou vytipovány aktivity a zařízení, které jsou svým přístupem a vybavením vstřícné k rodinám s dětmi a následně budou opatřeny nálepkou „MÍSTA PŘÁTELSKÁ RODINĚ“. Tato nálepka rodičům usnadní rozhodování, které zařízení s dětmi navštívit, a kromě přímého označení na místě bude zároveň informace s ní spojena běžně přístupná na internetu.

Jaká je vaše role v tomto projektu?

Aby byl projekt úspěšný, je nutné, aby odrážel aktuální stav a realitu daných míst. Zde přichází role vás – rodičů a aktivních návštěvníků těchto zařízení, kteří máte možnost se podílet na vytváření „mapy míst přátelských rodině“. Pošlete nám tip na zařízení či místo v podobě kavárny, restaurace, dětské herny, ale také instituce či obchodu, které se vám zdají jako přátelské k rodinám s dětmi. Také můžete přidávat recenze samotným podnikům. (Bude doplněno jak to provést).

Co si pod souslovím “přátelské rodině” představit?

Určitě by na vámi doporučeném místě měl být dětský koutek nebo hřiště, případně jiný prostor, kde se děti zabaví a který je určen přímo jim. Místo by mělo také poskytovat zázemí pro malé děti – tzn. toalety, přístup k tekoucí vodě a ideálně také přebalovací pult. Jídelní židlička a strava vhodná pro děti jsou další důležité body zejména u kaváren a restaurací.

Pokud o nějakém takovém místě víte, neváhejte nás kontaktovat na emailu fajnarodina@ostrava.cz či facebooku. Máte tak jedinečnou příležitost spolupodílet se na vytváření sítě míst, kde je rodinám s dětmi dobře, a vylepšit povědomí o nich.

Jste provozovna a máte zájem se přidat?

Stačí, když si najedete na seznam.cz (firmy) do profilu a zaškrtnete si políčko s názvem family friendly. Dále nám napíšete na adresu fajnarodina@ostrava.cz. Vydáme se za vámi, krátce si pohovoříme a předáme označení na dveře.

 

 

 

 

DALŠÍ ČLÁNKY…

_____________________________________________

Slaďování práce a rodiny

Před několika měsíci způsobilo rozruch plánované a později zase odvolané zvýšení rodičovského příspěvku. Při následné diskuzi vyšlo najevo, že spousta maminek by více než jednorázové navýšení příspěvku, uvítala následnou podporu při návratu do zaměstnání. Sladit práci s rodinou není v dnešní době vůbec jednoduché.

Co může ženám usnadnit návrat po mateřské a rodičovské dovolené k jejich povolání?
Co udělat pro to, aby se zaměstnavateli vyplatilo zaměstnat matky s malými dětmi?

To jsou otázky, které jsou z dlouhodobého hlediska asi podstatnější. Je ověřeno vlastní zkušeností, že matky po mateřské dovolené jsou často vděčnými a efektivními pracovníky, přesto míst, které by jim umožnili lepší skloubení jejich pracovních povinností s péči o rodinu, až tolik není.

Jaké možnosti dnešní maminky mají?

První otázkou, kterou ženy při návratu do práce řeší, je to, kdo se během jejich pracovní doby postará o jejich děti, a to zejména, pokud do práce nastupují dříve, než jsou dítěti tři roky. Velkým krokem, který pomohl řadě žen k rychlejšímu a hladšímu návratu do pracovního procesu, bylo v roce 2014 zavedení dětských skupin pod záštitou MPSV. Dětské skupiny poskytují pravidelnou péči o předškolní děti již od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky. Může v nich být maximálně 24 dětí a jejich počtu je přizpůsoben počet osob, které o ně pečují, čímž je zajištěn individuální přístup. Poskytovatelem může být obec či kraj, nestátní nezisková organizace, vysoká škola, církev či zaměstnavatel. Dětské skupiny se v poslední době těší čím dál větší oblibě, o čemž svědčí fakt, že v září 2019 byla registrována již 1000. dětská skupina. Aktuálně se řeší především jejich podoba poté, co vyprší v následujících letech jejich dotace ze strany EU. Zda jejich spolufinancování přebere částečně stát, či zůstane vše pouze na zřizovateli a rodičích. Současná ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová zdůraznila v nedávném prohlášení význam dětských skupin, které by měly být přejmenovány na jesle, a slíbila jejich podporu ze strany státu i poté, co jejich spolufinancování evropskými fondy skončí.

Další poměrně nedávnou novinkou, jsou tzv. mikrojesle, které můžou pečovat již o děti od šesti měsíců do čtyř let. Maximálně mohou tato zařízení navštěvovat čtyři děti, což zajistí individuální přistup v domácím prostředí již nejmenším dětem. V současnosti byl ukončen pilotní projekt, do kterého se zapojilo kolem 70 mikrojeslí, a během tohoto roku se jejich počet rozrostl na zhruba stovku zařízení, které fungují pod záštitou MPSV a jsou financovány také z fondů EU. Aktuálně se řeší především legislativní rámec mikrojeslí, který ještě chybí.

Kromě alternativních zařízení, kam umístit dítě, je další možností, jak usnadnit matkám návrat na pracovní trh, volba flexibilních forem práce. Tou asi nejjednodušší a pro zaměstnavatele nejméně zatěžující formou je možnost pružné pracovní doby, na které se lze dohodnout, a pečujete-li o dítě mladší 15 let nebo jste těhotná, zaměstnavatel je povinen vám vyhovět.

Další z možností je tzv. částečný pracovní úvazek, který vzniká, jestliže se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodli na kratší pracovní době, než je stanovená týdenní pracovní doba (40 hodin). Částečný úvazek může mít různý rozsah a záleží na dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Práce na zkrácený úvazek je v České republice stále poměrně netradiční formou pracovního úvazku, přestože jeho výhody pro obě strany jsou neoddiskutovatelné. Zejména pro matky s malými dětmi je možnost kratší pracovní doby či volného dne v týdnu navíc benefitem, který by velice ocenily. Některé velké firmy v ČR si tuto formu pochvalují a vidí v ní velké pozitiva.

Obdobou částečného úvazku je sdílení pracovního místa, kdy dva zaměstnanci sdílejí náplň práce připadající na jedno pracovní místo. Tato varianta není podrobně upravena v zákoníku práce, proto záleží na dohodě zaměstnance a zaměstnavatele, jak bude fungovat. MPSV nyní řeší zakomponování sdílených pracovních pozic do zákoníku práce, což se aktuálně odkládá až na jaro příštího roku. Nespornou výhodou je zastupitelnost a flexibilita pracovníků, což jsou výhody, které by měly přesvědčit i zaměstnavatele. Na druhou stranu je třeba mít jasně vymezeny kompetence a odpovědnosti.

Ideální možností z hlediska rodinného života je práce z domova – tzv. homeoffice (spíše krátkodobá práce z domova) nebo homeworking, kterou lze kombinovat s prací na pracovišti. Zaměstnavatel není povinen zaměstnanci při žádosti o práci z domova vyhovět, stejně tak nemůže zaměstnance k tomuto nutit.

Každopádně ačkoliv bylo v posledních letech uděláno velké množství kroků, které skloubení rodiny a kariéry ženám usnadnily, cesta k úplné spokojenosti maminek a jejich začlenění do pracovního života, které není na úkor rodiny, je ještě poměrně dlouhá.

 

 

Září se blíží…Hurá!

Srpen je ve své druhé polovině a pro rodiče začíná pozvolná příprava dětí na první dny ve školce a škole. Nejnáročnější je to určitě pro ty, jejichž ratolesti se chystají do vzdělávacích zařízení poprvé. Rodiče tak musí poprvé absolvovat nákupní „martýria“ a zabezpečit dětem vše potřebné pro nástup do školy i do školky. To nejtěžší však čeká všechny až první školní či školkový den. Je těžké smířit se s tím, že „to moje malé miminko“ už nebude celý den se mnou a z toho špunta, kterého jsme s chvějícím srdíčkem vedli poprvé do školky, je letos poprvé velký, samostatný školák.

Nástup do školky

Vstup do školky je zpravidla první velkou změnou, kterou děti procházejí. Nejtěžší pro ně jsou především první týdny, než se v novém prostředí zadaptují. Aby vše proběhlo bez problémů a adaptace dítěte na školku byla co nejsnadnější, je třeba dodržet některé základní zásady, které doporučují také dětští psychologové. Samozřejmě každé dítě je jiné a co funguje na sousedovic Aničku, u vás fungovat nemusí. Některým dětem trvá adaptace až 3 měsíce. Přesto pokud tyto zásady dodržíte, přechod si minimálně zjednodušíte a budete vědět, že jste udělali maximum.

Zkuste navštívit školku předem – například v rámci dne otevřených dveří. Některé školky také nabízejí možnost přijít si během školního roku odpoledne pohrát, případně v Ostravě bývají odpoledne otevřená některá školková hřiště, takže když pak dítě přivedete v září, nepůjde do neznámého prostředí. Ideální je, pokud dítě ve školce někoho zná – ať už je to sourozenec nebo kamarád či kamarádka z okolí.

Před nástupem do školky je důležité dítě pozitivně motivovat a nestrašit jej, například tím, že když nebude poslouchat, paní učitelka mu dá na zadek. Nečíst školkový jídelníček s hlasitými projevy typu „dneska máš koprovku, tak to jsem zvědav jak to sníš“. Do baťůžku pak svému drobkovi zabalte nějakou oblíbenou hračku, které pro něj bude představovat pojítko s domovem. Důležité je se s dítětem rozloučit a neodcházet tajně. Hlavní je pak pozitivní myšlení, uklidnění a důvěra ve vlastní dítě a jeho schopnosti.

Nástup do školy

Nástup do školy je pak dalším výrazným mezníkem v chodu rodiny. Dítě, které je do té doby zvyklé si převážnou část dne hrát, se nejednou musí poměrně dlouho dobu soustředit. Přibydou mu povinnosti, které do té doby neznalo. Stejně jako v případě školky mu příchod do školy usnadní znalost prostředí, či přítomnost kamaráda. Při adaptaci pomůže pravidelný režim zejména v případě přípravy do školy a večerního spánku. Prvňáčka nepřetěžujte například velkým množstvím dalších mimoškolních aktivit a pomozte mu s maximální trpělivostí v přechodu ze světa her do světa povinností.

Adaptace po prázdninách

Problém s nástupem do školy či školky po prázdninách však nemusí mít pouze děti, které tam jdou poprvé. Dny s volnějším režimem vystřídá opět pravidelné vstávání a řád, se kterým můžou mít děti po prázdninové pauze problém. Jak tento přechod všem co nejvíce usnadnit? Určitě je důležité dodržovat určitý řád a rituály, které zejména mladším dětem pomáhají. Ranní stres je možné minimalizovat dostatečnou časovou rezervou na ranní aktivity doma i samotný odchod. I při nástupu po prázdninách by měli rodiče dodržovat stejné zásady jako u prvňáčků. Zahlcení potomků aktivitami hned od prvního dne ve škole jim určitě v adaptaci nepomůže. Postupně se na nový režim připravujte už na konci prázdnin – upravte režim a snažte se děti povzbudit a připomenout jim, co je ve škole bavilo a na co se můžou zase těšit. Hlavně naplánujte další společné aktivity i v průběhu roku, aby děti neměly společně strávený čas spojený jen s prázdninami.

 

 

 

Ostrava pro rodiny v létě

Léto a prázdniny se blíží a s nimi i čas dovolených. Řada Ostravanů i s rodinami vyráží mimo město, aby si užili přírodu, hory či moře. Přesto spousta z nás alespoň část prázdnin zůstává doma a přemýšlí, co s rodinou podniknout.

Konec školního roku přinese jednu z akcí, která se stává pro ostravské léto již tradicí, a sice Festival v ulicích, jenž se tento rok uskuteční v termínu 28. – 29. 6. na Masarykově náměstí, Černé louce a Slezskoostravském hradě. Také letos nabídne zábavu pro celou rodinu v podobě koncertů známých i začínajících interpretů, workshopů, pouličního divadla či sportovních aktivit.

29. 6. se v Landek Parku v Ostravě Petřkovicích uskuteční další ročník Army family day, kde se návštěvníci všech věkových kategorií mohou těšit na zajímavé ukázky schopností české armády. Seznámí se s moderní vojenskou technikou a zbraněmi, nebudou chybět ukázky zásahů vojenských psů či soutěže pro děti. Velkým lákadlem bude také průlet nadzvukových letounů Jas 39 Gripen.

V polovině července ovládne Ostravu Colours of Ostrava. Letos se uskuteční ve dnech 17. – 20. 7. v Dolní oblasti Vítkovice a také zde si svůj program najde celá rodina. Kromě koncertů či divadelních vystoupení je totiž součástí festivalu Family park a dětská scéna, která nabízí koncerty a vystoupení pro děti, prolézačky či další aktivity pro rodiče s dětmi. Nalézt zde lze také vybavený kojící a přebalovací koutek.

Dětskou scénu nabídne také další festival, který se koná v okolí Ostravy, a sice Štěrkovna music open na hlučínské Štěrkovně v polovině prázdnin (25. – 27. 7.). Zóna je letos rozšířena a přinese program v podobě interaktivních her pro děti i dospělé, zábavná vědecká představení Divadla vědy či vystoupení známých youtuberů.

Oblíbeným celoročním cílem ostravských rodin je ZOO Ostrava. Děti se v ní kromě zvířat či několika herních zón s prolézačkami všeho druhu můžou těšit také na některé speciální akce jako například charitativní Běh Zoo Ostrava pro gibony 30. 7.

Další z turisticky zajímavých míst, které si oblíbila řada Ostravanů, je Dolní oblast Vítkovice. Velký svět techniky jehož součástí je Dětský svět, Malý svět techniky U6 jsou otevřeny i o prázdninách a kromě pravidelných expozic nabízejí například také Příměstské tábory. Ve velkém světě techniky se děti vydají za znovuzískáním tajemných předmětů boha Dia, v Malém světě techniky U6 pak zažijí dobrodružství na téma Jumanji: když hra ožívá! Otevřena zůstává rovněž interaktivní výstava Igráček v Malém světě techniky U6.

Příměstské tábory pořádají jednotlivá Střediska volného času i soukromé instituce všeho druhu, které se zaměřují na práci s dětmi či sportovní aktivity. Dle preferencí dítěte tak lze pro něj najít smysluplný program o prázdninách i ve městě. Inspirujte se na našem facebooku @fajnarodina nebo na webu.

Pro rodiny z jihu Ostravy je oblíbeným místem oddechu Bělský les, kde je kromě četných míst pro procházky také poměrně nové dětské hřiště a pískoviště. Děti se zde můžou těšit také na voliéru s lesními ptáky. V centru Ostravy se vyhledávaným místem staly Komenského sady. Na seznam dětských hřišť se podívejte zdeV létě hurá na koupaliště! K největším a nejvyhledávanějším patří Letní koupaliště Ostrava – Poruba, Vodní areál Jih či Vodní svět!!! (Čapkárna).  Akcí a možností, kde může rodina a děti trávit o prázdninách v Ostravě svůj čas, je poměrně hodně a určitě nebyly jmenovány všechny, a tak si zbývá jen vybrat. Další tipy hledejte na denně aktualizované fb stránce @fajnarodina. Na webu fajnarodina.cz v sekci užitečné pro rodiče. (KG)

 

 

 

V manželství výhodněji?!

Život v manželství byl ještě před několika desítkami let v podstatě hlavní možností, jak v naší společnosti legálně založit rodinu, a vlastně dodnes je jedinou institucí, která přináší rodině právní ochranu. Má však život v manželství v dnešní době ještě nějaké další výhody? Nebo je to pouze přežitek dob minulých a současná moderní rodina může žít spokojeně bez této tradiční instituce?

Česká republika patří k tradičně ateistickým zemím, a tak církevní důvody k uzavření manželství zde u většiny lidí narážejí na nezájem. Čím dál více dětí ( v roce 2018 to bylo 49 %) se rodí mimo manželský svazek a ani několik společných potomků není pro mnohé důvodem k uzavření manželství. Partnerství tzv. na psí knížku se stalo standardem, na kterém mnozí oceňují zejména jednoduchost a nekomplikovanost jeho ukončení. Je to ale vždy výhoda? Obecně lze říct, že život v manželství je právně daleko lépe chráněn než soužití nesezdaných párů. Podívejme se na některé z těch důvodů pro manželství. Proč do manželství nevstupovat rozebírat nebudeme.

Daňové výhody

I když společné zdanění manželů již bylo zrušeno, stále vám manželství může přinést jisté daňové zvýhodnění. Tím je zejména speciální sleva na dani z příjmů ve výši 24 840 Kč, kterou může manžel (manželka) uplatnit, pokud roční vlastní příjmy manželky (manžela) v domácnosti nepřesáhnou 68 000 Kč.  Ideální příležitostí, kdy tuto slevu čerpat, je v době rodičovské dovolené jednoho z manželů, jelikož rodičovský příspěvek se do výše příjmu nezapočítává.

V případě podnikání ušetříte ještě více. Rodinní příslušníci se často podílejí na podnikání, čehož lze využít také v daňové oblasti a označit je za tzv. spolupracující osobu. Manžel a manželka pak mají nejvýhodnější status, jelikož je možné na ně převést až 50% příjmů a výdajů (na rozdíl od ostatních, kde to je pouze 30%), maximálně však do výše 540 000 Kč ročně. Toho lze využít k optimalizaci daní když příjmy jednoho z manželů jsou mnohem vyšší než druhého.

Výhodnější postavení v dědickém řízení

Pozice v dědickém řízení je bezesporu jednou z velkých výhod života v manželství. V případě úmrtí je totiž manžel/manželka automaticky zařazen do první skupiny dědiců vedle potomků zesnulého, V případě druha či družky je to až druhá, případně třetí skupina, vždy však až za potomky zesnulého. Zároveň je také třeba dokázat, že žili alespoň rok ve společné domácnosti.

Vdovský důchod

Nárok na vdovský důchod patří také k výhodám, který se týká také pouze manželů. V případě druhů a družek na něj nárok bohužel nevzniká.

Další výhody manželství – společné jmění manželů, hypotéka atd.

Manželství vám poskytne právní ochranu i při ukončení vztahu. V případě rozchodu nemá druh či družka žádné povinnosti vůči tomu druhému, a to i přes společnou domácnost, v které hospodařili. Společné jmění manželů je vázáno na institut manželství, a tak v případě rozvodu dojde ke spravedlivému vypořádání a také případnému výživnému manželky/manžela.

Z pohledu finanční institucí. Oproti manželům nemůžou druhové či družky např. čerpat úvěr ze stavebního spoření, třeba na rekonstrukci, pokud je nemovitost ve vlastnictví druhého z nich, respektive se to neobejde bez náročného vyřizování.

Zdánlivě malicherností je pak také komunikace například na poště, kde vám v případě, že máte manžela/manželku zapsány v občanském průkaze, vydají poštu pro něj určenou.

V zásadě lze říci, že manželství přináší některé finanční výhody a také určitě pojistky, která si uvědomíte až v případě složitějších životních situací. Každý má své životní hodnoty nastaveny jinak a tak záleží opravdu na každém z nás, zda jsou výše uvedené argumenty pro manželství rozhodující. V případě, že se rozhodnete pro manželství nabízíme vám užitečný odkaz – chceme se vzít. (KG)

 

Rodina v centru pozornosti. „FAJNA RODINA“

Co potřebují ostravské rodiny pro spokojený život? Kam směřuje rodičovství v dnešní době a potřebuje vůbec podporu? Na co by se měla Ostrava zaměřit, aby byla městem přátelským rodině, odkud lidé neodcházejí, ale kde naopak žijí rádi?

Ať už se na rodinu díváme z jakéhokoliv úhlu, má ve společnosti své nezastupitelné místo. Vytváří hodnoty (a nejen ty ekonomické), formuje své okolí, vdechuje naší zemi život a zároveň přispívá k její prosperitě. Určitě stojí za to podporovat ji v jejich snahách, aby se mohla spokojeně rozvíjet a naplňovat své poslání. A právě to je úkolem rodinné politiky, kterou se Ostrava rozhodla aktivně realizovat. Proto vznikla koncepce rodinné politiky statutárního města Ostravy. Aby určila směr, kterým se celý proces naplňování prorodinných cílů a opatření bude ubírat.

Stěžejní aktivity rodinné politiky budou směřovat do několika oblastí – ať už půjde o samotnou komunikaci s rodinami, podporu mezigeneračních vazeb a komunitního života, svobodnou volbu rodiny při slaďování rodinného a pracovního života, ale také směrem k preventivním a volnočasovým aktivitám či samotným zdrojům pro podporu života rodin.

Jedním z nejdůležitějších úkolů rodinné politiky na nejbližší období bude komunikace. Je mnoho subjektů, které se rodinnou tematikou zabývají, i aktivit, které se v této oblasti na území města dějí. Některé informace k nám proudí automaticky, k jiným se dostáváme různými oklikami, možná i pozdě. Rodinná politika by v tomto procesu chtěla být nápomocná, mimo jiné například propojením informací užitečných pro rodiny, které přinesou nové webové stránky www.fajnarodina.cz

Neméně důležitým bude také dialog s rodinami. Právě ty by se totiž na směřování rodinné politiky měly podílet. Svými potřebami, názory či nápady. Podněty k tomu, co je nutné řešit a jak lze zlepšit věci kolem. Možností pro sdílení bude hned několik – třeba zmiňovaný web s anketou a napojením na FB profil, informace ve zpravodajích či letáčcích. Potkat se můžeme i na různých prorodinných akcích, které běžně navštěvujete. Tentokrát pod logem „FAJNA RODINA“. (lp)

Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram