Publikováno 24.5.2017

Život v Ostravě

Podporujeme prostředí pro rozvoj komunitních a spolkových aktivit a zapojení lidí do života. Rozhodujte o svém městě, podílejte se na jeho rozvoji.

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Linkedin