Publikováno 25.1.2017

Zastupitelstvo města Ostravy schválilo nový strategický plán!

Zastupitelstvo na svém 23. zasedání dne 25.1.2017 souhlasilo s podobou nového Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017-2023. Při jeho tvorbě se zapojilo více než 20 tisíc lidí z řad veřejnosti a také okolo 300 odborníků. STRATEGICKÝ PLÁN NALEZNETE KE STAŽENÍ ZDE, připravujeme také jeho zjednodušenou komunikační verzi. NA TOMTO ODKAZU naleznete seznam všech zaslaných připomínek s jejich vypořádáním, které jsme obdrželi od zapojených odborníků i široké veřejnosti v prosincovém připomínkovém řízení.

V dotaznících a v pocitových mapách byly během roku 2016 posbírány podněty a názory obyvatel Ostravy i odborníků. Dvě třetiny z vás jste s životem ve městě spokojeni, nejvíce, téměř ze 70 %, pak s dopravou, se službami a školstvím. Ale vše nevnímáte růžově. Přejete si, aby se nám lépe dýchalo, nebáli jsme se večer na ulici a aby nás více inspirovalo naše okolí. Vaše odpovědi byly vstupem pro nový Strategický plán se třemi prioritami – Metropole regionu, Bohatství v lidech a Zdravé město a sedmi strategickými cíli. V každé oblasti jsme na vaše podněty připravili typové projekty. Konkrétní projekty budou zastupitelé schvalovat v březnu 2017 v Akčním plánu. O připravovaných projektech ve městě vás budeme postupně informovat.

Nový strategický plán byl zpracováván v průběhu roku 2016 pod značkou fajnOVA, a to především ve spolupráci s vámi a s využitím vašich podnětů a vstupů. Za váš čas věnovaný přípravě Strategického plánu rozvoje města Ostravy vám děkujeme. Kromě webových stránek můžete sledovat aktuality také na našem FAJNOVÉM FACEBOOKU.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Instagram